Inburgering tot 1 januari 2022

De inburgeringsplicht start op de datum bekendmaking verblijfsrecht van de IND. De startdatum van de inburgering staat ook in de brief over inburgering die u ontvangt van DUO. Is die datum voor 1 januari 2022, dan valt u onder de Wet inburgering 2013.

Als u moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013, moet u de Nederlandse taal leren en de samenleving leren kennen. Dat staat in de wet. Daarom moet u een diploma voor inburgering halen. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus doen. U moet het examen binnen 3 jaar halen. Van DUO ontvangt u een brief, waar de informatie over uw inburgering in staat.

U moet zelf uw inburgering regelen. U beslist zelf hoe u inburgert en welke inburgeringscursus u volgt. Op www.blikopwerk.nlexterne-link-icoon kunt u zoeken naar een inburgeringsschool met het juiste keurmerk. U moet de inburgering zelf betalen. Mogelijk kunt u bij DUO geld lenen als u de inburgering zelf niet kan betalen. Hierover vindt u meer informatie op www.inburgeren.nlexterne-link-icoon.

Basisexamen inburgering buitenland

Komt u niet als vluchteling naar Nederland en krijgt u een verblijfsvergunning? Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dan komt u bijvoorbeeld naar Nederland om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of u komt naar Nederland voor uw werk als geestelijk bedienaar. Inburgering begint dan al in uw eigen land. U moet voor uw komst het ‘basisexamen inburgering buitenland’ afleggen. Meer informatie vindt u op de website www.inburgeren.nlexterne-link-icoon en www.naarnederland.nlexterne-link-icoon.

Afronden inburgering

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen bent u ingeburgerd. U krijgt dan een inburgeringsdiploma. U krijgt het diploma van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).