Inburgering tot 1 januari 2022

De inburgeringsplicht start op de datum bekendmaking verblijfsrecht van de IND. De startdatum van de inburgering staat ook in de brief over inburgering die u ontvangt van DUO. Is die datum voor 1 januari 2022, dan valt u onder de Wet inburgering 2013.

Als u moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013, moet u de Nederlandse taal leren en de samenleving leren kennen. Dat staat in de wet. Daarom moet u een diploma voor inburgering halen. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus doen. U moet het examen binnen 3 jaar halen. Van DUO ontvangt u een brief, waar de informatie over uw inburgering in staat.

U moet zelf uw inburgering regelen. U beslist zelf hoe u inburgert en welke inburgeringscursus u volgt. Op www.blikopwerk.nl kunt u zoeken naar een inburgeringsschool met het juiste keurmerk. U moet de inburgering zelf betalen. Mogelijk kunt u bij DUO geld lenen als u de inburgering zelf niet kan betalen. Hierover vindt u meer informatie op www.inburgeren.nl.

Basisexamen inburgering buitenland

Komt u niet als vluchteling naar Nederland en krijgt u een verblijfsvergunning? Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dan komt u bijvoorbeeld naar Nederland om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of u komt naar Nederland voor uw werk als geestelijk bedienaar. Inburgering begint dan al in uw eigen land. U moet voor uw komst het ‘basisexamen inburgering buitenland’ afleggen. Meer informatie vindt u op de website www.inburgeren.nl en www.naarnederland.nl.

Afronden inburgering

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen bent u ingeburgerd. U krijgt dan een inburgeringsdiploma. U krijgt het diploma van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.