Inburgering vanaf 1 januari 2022 voor asielmigranten

U bent asielmigrant als u als vluchteling naar Nederland bent gekomen en als u een verblijfsvergunning heeft. U bent statushouder.

De inburgeringsplicht start op de datum bekendmaking verblijfsrecht van de IND. De startdatum van de inburgering staat ook in de brief over inburgering die u ontvangt van DUO. Is dat op of na 1 januari 2022, dan valt u onder de Wet inburgering 2021. Is uw startdatum voor 1 januari 2022, lees dan verder op Wet Inburgering 2013.

Stap 1.   Wat doet INOVA voor u?

Als u in Velsen komt wonen, helpt INOVA u 6 maanden bij:

  • Inrichten van uw huis.
  • Hulp bij geldzaken, wonen, zorg, verzekeringen, school en werk. Zij helpen u ook bij het invullen van formulieren.
  • Leren over de samenleving en de organisaties in Velsen.

Stap 2.    Uw geldzaken

In de eerste 6 maanden nadat u in Velsen bent komen wonen, betaalt de gemeente via uw uitkering sommige vaste lasten. Dit zijn de kosten voor huur, gas, water, stroom en uw zorgverzekering. Dit noemen we ontzorgen. Het geld dat overblijft, is om van te leven. Dit geld krijgt u van ons.

Na 6 maanden moet u deze kosten zelf gaan betalen. Als het nodig is, regelen we budgetcoaching voor u. Tijdens deze coaching leert u hoe u deze kosten zelf kunt gaan betalen. U krijgt ook uitleg over:

  • toeslagen
  • betalingen
  • omgaan met geld.

Stap 3.    Inburgering

Als u nieuw bent in Nederland, moet u inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert en leert over het leven in Nederland. Het doel is dat u zo snel mogelijk mee kunt doen en zo snel mogelijk werk vindt. Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In deze brief staat vanaf wanneer u moet inburgeren en hoe lang u daarvoor de tijd heeft. 

Stap 4.    Brugklas

De inburgering start met de brugklas. Tijdens de brugklas leert u over het leven in uw gemeente. In het programma leren we u kennen, zodat wij weten welke inburgeringsroute bij u past. Het programma duurt maximaal 6 weken. De brugklas start meteen als u in Velsen bent komen wonen. U gaat hier 4 keer per week naartoe.

U leert ook welke waarden we in Nederland belangrijk vinden. Dit leert u tijdens een speciaal, verplicht traject. Dit heet het participatieverklaringstraject (PVT). Dit traject is onderdeel van de brugklas. 

U volgt deze onderdelen bij Danner en Danner. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Stap 5.    Gesprekken bij de gemeente

Tijdens de brugklasperiode wordt u ook door de gemeente uitgenodigd voor twee gesprekken. Deze gesprekken noemen we de brede intake. 
Tijdens de gesprekken willen we u leren kennen. Daarom stellen we u veel vragen over wie u bent, wat u kan en wat u wilt. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over uw werkervaring, opleiding en gezondheid. 
U doet ook een leerbaarheidstoets. Met deze toets kunnen wij zien hoe u de Nederlandse taal kunt leren.
Na de brugklas en de brede intake kijkt de gemeente met u welke leerroute van de inburgering het beste bij u past. In het Plan Inburgering en Participatie (PIP) schrijven we op welke afspraken we met u maken over de inburgering.

Stap 6.    Het inburgeringstraject

Er zijn verschillende routes om Nederlands te leren. Dit noemen we leerroutes.

De leerroutes binnen de inburgering zijn: 

  • B1-route: het leren van de Nederlandse taal op B1-niveau en begeleiding naar werk.
  • Onderwijsroute: het leren van de Nederlandse taal op B1-niveau en voorbereiding op het volgen van een opleiding.
  • Z-route: het leren van de Nederlandse taal die u vaak tegen komt in het dagelijks leven. U leert ook hoe u kunt werken. En aan welke activiteiten u kunt meedoen in de Nederlandse samenleving.

Deze routes duren maximaal 3 jaar. Aan het einde van de route kunt u uw inburgeringsdiploma halen.

Tijdens de leerroute volgt u ook de module arbeidsmarkt en participatie (MAP). Tijdens deze module leert u over werken in Nederland. Ook doet u praktijkervaring op. Volgt u de onderwijsroute? Dan slaat u dit onderdeel over. U krijgt dan hulp bij het kiezen van een studie. 

Stap 7.    Hoe gaat het met uw inburgering?

Als u de leerroute volgt, houdt de gemeente contact met u. Wij bespreken dan of het goed met u gaat in de leerroute. Als het nodig is, maken wij extra afspraken over de inburgering. U bent verplicht om mee te werken aan de inburgering.

Stap 8.    Het einde van de inburgering

Als u alle onderdelen van de leerroute succesvol heeft gevolgd, rondt u de inburgering af. De gemeente geeft dan de resultaten door aan DUO. DUO kijkt naar deze gegevens, en naar de gegevens over uw examens bij DUO. Zij bepalen daarmee of u geslaagd bent.

Contact

Als u meer informatie wilt, kunt u ons bellen: 0255 567200. U kunt ons ook een e-mail sturen inburgering@velsen.nl.