Grondwateroverlast en tips

Heeft u vaak een natte tuin?

Blijft er vaak water in uw tuin staan, groeien planten en bomen niet goed omdat het te nat is? Wanneer u onafgewerkte (funderings-)delen boven de grond ziet, dan weet u dat uw tuin aan het verzakken is.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Hoog uw tuin op met zand en aarde. Bij een zeer ernstige situatie is het noodzakelijk dat u uw gehele tuin ontruimt inclusief bestrating en beplanting en deze vervolgens opnieuw aanlegt. U moet bij het ophogen wel letten op het mogelijk schadelijk effect bij de buurpercelen.
 • Leg een drainage aan als ophogen niet het gewenste effect heeft

Staat er vaak water in uw kruipruimte?

Dit probleem wordt veelal veroorzaakt door fout aangelegde of afgebroken regenwaterpijpen of door verkeerd aangelegde terrassen. Vochtige muren in uw woning kunnen worden veroorzaakt door structureel te veel water in de kruipruimte.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Controleer of de regenwaterafvoer op de juiste wijze is aangelegd en niet onder het huis loost.
 • Leg de bestrating rond uw huis zo dat het regenwater wegloopt van het huis en niet er naartoe.
 • Sluit de regenpijp opnieuw aan als deze door verzakking afgebroken of losgeschoten is.
 • Repareer lekkende binnenhuisriolering en lekkende waterleidingen.
 • Verhoog de bodem van uw kruipruimte door deze aan te vullen met schelpen of zand.
 • Leg een drainage rond of onder uw woning.

Staat er vaak water in uw kelder?

Niet alle kelders blijven altijd waterdicht. Vaak bij wisselende grondwaterstanden gaan kelders lekken. Een lek in een kelderwand dichten is werk voor professionals. Door de waterdruk helpt dichtsmeren aan de binnenkant vaak niet. Door injecteren kan de kelder aan de buitenkant gedicht worden.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Laat de gaten rond kabel-, en leidingdoorvoeren dichten.
 • Win advies in van een professioneel bedrijf.
 • Laat een bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.

Zijn uw muren vochtig?

Met vochtige muren moet u oppassen omdat het schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Vochtige muren kunnen worden veroorzaakt door een bouwkundig gebrek, waarbij sprake is regendoorslag of door optrekkend grondwater. Ook als te weinig wordt geventileerd kunnen muren vochtig zijn. Bij nieuwbouw woningen kan tot 2 jaar na oplevering sprake van vochtige muren. Nog niet al het nieuwbouwvocht is dan verdampt.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Opnieuw voegen van de gevel, reparatie van scheuren en vervolgens impregneren gevels ter voorkoming van regendoorslag
 • Injecteren van gevels ter voorkoming van optrekkend vocht. Laat een professioneel bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.
 • Toepassen kruipruimte isolatie, bodemafsluiting en vloerisolatie ter voorkoming van vocht in kruipruimten.

Heeft u klachten over het grondwater?

Neem contact op met de gemeente, als u meer wilt weten over grondwater of een grondwaterklacht wilt doorgeven. U kunt u ook digitaal uw grondwaterklacht indienen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.