Klacht indienen

Beschrijving

Het is ons werk om burgers, bedrijven en instellingen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen we dan ook graag. Bent u toch ontevreden over de manier waarop u behandeld bent? Laat het ons weten door een klacht in te dienen.

Een klacht kan gaan over een niet nagekomen afspraak, werkwijze, de dienstverlening, over ambtenaren of college- en raadsleden. Op het moment dat u een klacht indient, start de klachtenprocedure.

Een klacht indienen 

Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan hoort u van de klachtencoördinator de reden hiervan. U krijgt in ieder geval binnen 6 weken bericht.

Let op! Weet u niet zeker of u op de goede manier een klacht indient?

Doe de check

Klacht indienen

Een klacht indienen kan op 2 manieren:

1. Digitaal

Doe dit via het online klachtenformulier. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

2. Schriftelijk

 1. Download het klachtenformulier.
 2. Vermeld daarop in ieder geval: 
 • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
 • datum
 • een omschrijving van het probleem
 • de afdeling, bestuurder of medewerker tegen wie de klacht is gericht.
 • uw handtekening
 • Stuur kopieën mee van de eventuele correspondentie die al is gevoerd.
 1. Stuur het formulier naar:
  Klachten coördinator Juridische zaken
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden.

Procedure

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht.
 • De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Als u wilt, kunt u de klacht mondeling toelichten.
 • Binnen 6 weken handelt de gemeente uw klacht af. Dit kunnen we met maximaal 4 weken verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u bericht.

Bijzonderheden

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Website Nationale Ombudsman

Contactgegevens OUD

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.