Bijlagen inzake Woo-verzoek mogelijke locaties AZC deel 1

Woo-besluit en inventarisatielijst

Om het aantal bestanden beperkt en overzichtelijk te houden zijn diverse documenten in één pdf samengevoegd. Een verklaring van de titels en documenten leest u in de inventarisatielijst.

Documenten deel 1