Beveiligingslek of datalek

Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. Maar ook om het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens. Ook hierdoor kan er namelijk schade ontstaan.

Ondanks alle zorgvuldigheid en beveiliging kan het soms mis gaan. Onbevoegden hebben toegang tot uw gegevens of uw gegevens zijn verloren gegaan. In beide gevallen is sprake van een datalek. Als het lek grote risico’s voor u heeft melden wij het bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het lek ernstige nadelige gevolgen voor u heeft dan informeren wij u ook.

Beveiligingslek of een datalek gevonden?

Denkt u dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten heeft gevonden (beveiligingslek)? Of kunt u vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens zien of benaderen (datalek)? Dan willen we graag deze situatie zo snel mogelijk oplossen.

Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen. U kunt een beveiligingslek of een datalek doorgeven via datalek@velsen.nl of fg@velsen.nl