Bedrijven Investeringszones, winkeliers- en ondernemersverenigingen

Binnen de gemeente Velsen zijn er meerdere samenwerkingsverbanden van ondernemers actief. Zij werken samen aan de bevordering en promotie van hun bedrijfsomgeving.

De traditionele winkeliersvereniging is actief in Velserbroek. In Velsen-Noord en Driehuis zijn ondernemersverenigingen actief. Ondernemers uit Santpoort-Noord, IJmuiden Centrum, IJmuiden Kennemerlaan en het havengebied hebben zich verenigd in een bedrijven investeringszone, de zogenoemde BIZ.

Wat is een BIZ?

De BIZ is de opvolger van de traditionele winkeliersvereniging. Zij wordt gerund door de ondernemers van de BIZ. Het is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers 5 jaar lang gezamenlijk investeren in hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers binnen dit gebied dragen financieel bij aan de gemeenschappelijke voorzieningen. Samen maken zij het gebied

  • aantrekkelijker
  • bekender
  • veiliger

Voordat een BIZ ingesteld kan worden, wordt er gemeten of er voldoende draagvlak is onder de ondernemers binnen het BIZ-gebied. Deze draagvlakmeting is positief en geldig wanneer aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • Minimaal 50% van de stemgerechtigden stemt.
  • Minimaal tweederde van de stemmers stemt vóór het oprichten of verlengen van de BIZ.
  • De gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers is hoger dan die van de tegenstemmers.

De hoogte van de financiële bijdrage wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde van het pand. Wanneer de ondernemers ervoor kiezen om allen een vast bedrag bij te dragen, vervalt de voorwaarde met betrekking tot de WOZ-waarde.  

De voordelen van een BIZ

De ondernemers investeren gezamenlijk in het winkelgebied. Doordat alle ondernemers een financiële bijdrage leveren, is er geen sprake van het zogenaamde ‘freerider-gedrag’: profiteren van de inspanningen van een ander, zonder te betalen.  

Door de kosten te spreiden, blijven de kosten per ondernemer relatief laag.

De BIZ wordt voor een periode van 5 jaar ingesteld. Hierdoor is het zeker dat er voldoende geld binnenkomt en kunnen activiteiten doorgaan en doorlopen. De BIZ bevordert samenwerking tussen ondernemers en hun organisatiegraad.  

Informatie over de Bedrijven Investeringszones:

Contact 

Voor meer informatie over de BIZ, de winkeliers- of ondernemersvereniging kunt u een e-mail sturen naar info@velsen.nl