Bedrijven Investeringszone Havengebied IJmuiden

Bedrijven Investeringszone Havengebied IJmuiden is een samenwerkingsverband van ondernemers in IJmuiden.

BIZ Havengebied IJmuiden

De BIZ Havengebied IJmuiden bestaat sinds maart 2017. Het is de eerste Nederlandse BIZ in een havengebied. Binnen dit gebied wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving.  

Het BIZ-bestuur

  • Ton Wijker (voorzitter)
  • Henk Wessel (vicevoorzitter)
  • Thom van de Graaf (secretaris)
  • Pieter Postma (penningmeester)
  • Cees Bruinink (algemeen bestuurslid)
  • Gerard Post (algemeen bestuurslid)

Parkmanagement

Voor de BIZ van het havengebied IJmuiden is een parkmanager aangesteld. Jeroen Zorgdrager is het aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven en contactpersoon voor overige stakeholders. Parkmanagement bevordert het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij de parkmanager kan onder meer melding gemaakt worden van zaken als zwerfafval, onkruidbestrijding, gladheidbestrijding, defecte straatverlichting of een slecht wegdek.  

Wilt u contact met of meer informatie over BIZ Havengebied IJmuiden? De parkmanager is bereikbaar via 088 0104166 of via parkmanager@biz-havenijmuiden.nl.  Website: BIZ-Haven IJmuiden.nlexterne-link-icoon

Samenwerking

Gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V. hebben en houden hun verantwoordelijkheid op het gebied van beheer, onderhoud en veiligheid. De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend hierop. De afspraken die zijn gemaakt tussen Stichting BIZ, gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V. zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst BIZ havengebied IJmuiden.  

BIZ 2.0

Vanaf 25 januari 2022 konden alle ondernemers in het havengebied van IJmuiden stemmen voor een tweede BIZ-termijn van 5 jaar. 78% van de stemmers heeft vóór verlening van de BIZ gestemd! De tweede termijn van de stichting BIZ Havengebied IJmuiden is per 1 januari 2022 ingegaan. Ook is de BIZ in deze periode uitgebreid met de gebieden Kromhoutstraat/Ampèrestraat en Dokweg/Halkade/Margadantstraat.