Bedrijven Investeringszone IJmuiden Centrum

Bedrijven Investeringszone IJmuiden Centrum is een samenwerkingsverband van ondernemers in het centrum van IJmuiden.

BIZ IJmuiden Centrum

In oktober 2023 hielden de ondernemers uit het winkelgebied een nieuwe draagvlakmeting. Ruim 96% van de stemmers was vóór het verlengen van de BIZ. De BIZ IJmuiden Centrum wordt daarom met een periode van 5 jaar verlengd. De tweede BIZ-periode loopt van januari 2024 tot en met december 2028.

Binnen de BIZ wordt veel aandacht besteed aan:

 • de promotie van het winkelgebied,
 • het organiseren van evenementen
 • het verbeteren van de onderlinge samenwerking.  

Focusgebieden van de BIZ IJmuiden Centrum 

De BIZ heeft een actieplan opgesteld voor de periode 2024-2028. In dit actieplan staan een aantal punten centraal:

 • Promotie van het centrum van IJmuiden door middel van evenementen, on- en offline promotie.
 • Versterken van de samenwerking tussen ondernemers, gemeente Velsen en overige partijen.
 • Aantrekkelijkheid van het centrum vergroten.
 • Onderlinge betrokkenheid en interne communicatie verbeteren.

De herstemming van de BIZ IJmuiden Centrum is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.  

Het BIZ-bestuur bestaat uit:

 • Patrick van Keulen (voorzitter)
 • Remco Natzijl (vicevoorzitter)
 • Niels Verspuy (secretaris)
 • Mitchel Ris (penningmeester)
 • Cor Varkevisser (algemeen bestuurslid)

Wilt u contact met of meer informatie over BIZ IJmuiden Centrum? Neemt u dan contact op met info@velsen.nl of kijk op Centrum-IJmuiden.nlexterne-link-icoon.