Bedrijven Investeringszone Santpoort-Noord

Bedrijven Investeringszone Santpoort-Noord is een samenwerkingsverband van ondernemers in Santpoort-Noord.

BIZ Santpoort-Noord

In februari 2020 is de draagvlakmeting voor het instellen van een BIZ in Santpoort-Noord uitgevoerd. Uit die meting is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor het oprichten van de BIZ. Deze is met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 ingesteld.  

Anders dan andere BIZ-zen, betalen de ondernemers in Santpoort-Noord een vaste bijdrage per jaar. De BIZ Santpoort-Noord loopt tot december 2024.  

In 2024 wordt er opnieuw een draagvlakmeting uitgevoerd onder de ondernemers van het winkelgebied. Zo wordt er onderzocht of de ondernemers de BIZ met een periode van 5 jaar willen verlengen.

Inzet BIZ Santpoort-Noord

De BIZ Santpoort-Noord zet zich onder andere in voor:  

 • Het verder profileren en positioneren van het centrum van Santpoort-Noord als kernwinkelgebied voor huidige bewoners en bezoekers.
 • Het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals toeristen.
 • Investeren in de aantrekkelijkheid van Santpoort-Noord:
 • Vergroening van de openbare ruimte.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van Santpoort-Noord.
 • Verbeteren van de bewegwijzering naar Santpoort-Noord.
 • Het verbeteren van de organisatiegraad en de betrokkenheid van de ondernemers.

Het BIZ-bestuur bestaat uit

 • Nico Hop (Voorzitter)
 • Renie Toen (Secretaris)
 • Lilian van Gulick (Penningmeester)
 • Mieke Mes-Schuurman (Algemeen bestuurslid)
 • Martine van der Heijde (Algemeen bestuurslid)
 • André Mes (Algemeen bestuurslid)

Wilt u contact met of meer informatie over BIZ Santpoort-Noord? Neemt u dan contact op met info@velsen.nl of kijk op Puur Santpoort.nlexterne-link-icoon.