Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we op een andere manier gaan koken en op een andere manier onze huizen gaan verwarmen. Het betekent ook dat alle woningen in Velsen van het aardgas af moeten. Wat betekent dit voor u als inwoner?

Op dinsdag 22 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de Transitievisie warmte (TVW) voor Velsen ter vaststelling doorgestuurd naar de gemeenteraad. Hierin staat beschreven op welke manier wijken in Velsen aardgasvrij kunnen worden. Inwoners en andere belanghebbenden hebben meegedacht over het plan. De komende jaren werken we deze manieren en mogelijkheden samen met inwoners en belanghebbenden verder uit.

Wat is de Transitievisie warmte?

Welk alternatief is het meest geschikt voor uw wijk?

Er zijn een aantal alternatieven voor aardgas, namelijk: All electric met elektriciteit verwarmen, met een warmtenet verwarmen (collectief) of met duurzaam gas verwarmen.

De afgelopen maanden zijn er analyses gemaakt van alle wijken in Velsen. Hieruit blijkt dat voor oudere woningen een collectieve warmtevoorziening (warmtenet) het beste alternatief is, zoals in een paar wijken in IJmuiden en Velsen-Noord. Ook blijkt dat in sommige wijken elektrisch verwarmen de meest passende oplossing. Dit zijn doorgaans nieuwere wijken waar woningen al goed geïsoleerd zijn, zoals in Velserbroek.

Voor andere wijken en buurten is er nog geen duidelijk voorkeursalternatief, omdat de kosten van elektrisch verwarmen en aansluiten op een warmtenet dichtbij elkaar liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een aantal wijken in IJmuiden-west, in de haven. Op onderstaande kaart kunt u zien wat op dit moment het beste alternatief lijkt voor uw wijk. De kaart te klein? Er is ook een grote versie. 

Wat gaat er nu gebeuren?

Als de Transitievisie Warmte door de raad is vastgesteld, betekent dat niet dat we direct stoppen met aardgas. Eerst wordt per wijk met inwoners, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden gesproken. Dit is nodig om met elkaar een zo goed mogelijk uitvoeringsplan te maken dat past bij de wijk. De Transitievisie Warmte wordt vervolgens elke vijf jaar herzien.

Beginnen met isolatie en warmtenetten

Het loont altijd om energie te besparen, door middel van kleine maatregelen of door isolatie. Ook kunnen inwoners elektrisch gaan koken en andere vormen van energiebesparing toepassen. Hiervoor komen bijvoorbeeld energiecoaches van Energiek Velsen bij u aan de deur. Daarmee bereiden we de woningen alvast voor op een aardgasvrije toekomst. Ook kunt u uw eigen energie opwekken met zonnepanelen.

Er zijn ook al twee buurten waar we nu al verder kunnen denken dan alleen isoleren. In IJmuiden en Velsen-Noord zijn namelijk kansgebieden voor een collectief warmtenet. Dit gaan we de komende jaren verder uitwerken om zo te kijken of deze buurten in 2030 al van het aardgas af kunnen.

Vragen of meer weten?

Meer weten over de TVW in Velsen?

Hebt u naar aanleiding van dit plan vragen? We hebben heel wat veelgestelde vragen en antwoorden opgeschreven. Staat uw antwoord er niet tussen? Dan kunt u deze altijd stellen via Whatsapp, onze sociale mediakanalen of via een e-mail naar duurzaam@velsen.nl. Daarnaast kunt u 2 september langskomen bij de energiebus, die staat dan op de weekmarkt in IJmuiden. Hier zijn mensen aanwezig die u alles kunnen vertellen over de Transitievisie Warmte.

Stappenplan naar een aardgasvrije woning

Wilt u zelf alvast aan de slag om tot een aardgasvrije woning te komen? Duurzaam bouwloket biedt een stappenplan aan dat u hierbij kan helpen. Ook HIER verwarmt kan u helpen met tips en heeft antwoorden op uw vragen.