Woning verhuren aan toeristen

Beschrijving

Wilt u uw woning of een gedeelte van uw woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie? Dit heet particuliere vakantieverhuur.

Denk bijvoorbeeld aan het starten van een bed & breakfast of verhuur via AirBnB. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.  

Aanvragen

Aanvraag vergunning

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

 1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl. Inwoners loggen in met DigiD, bedrijven loggen in met e-herkenning.
 2. Op papier (kosten € 267,80, tarief 2023). Het Omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Heeft u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Stap 4 Bekendmaking

Is uw aanvraag compleet? Dan wordt uw aanvraag in de huis-aan-huisbladen en op mijnoverheid.nl gezet.

Stap 5 Beslissing

Wij laten u weten of u wel of niet een vergunning krijgt.

Principeaanvraag

Als vooraf niet duidelijk is of de gemeente  u een omgevingsvergunning verleent, is het nuttig een principeaanvraag in te dienen. Met een principeaanvraag hoeft u geen volledig uitgewerkt plan in te dienen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Voorwaarden

Het verhuren van uw woning of het aanbieden van bed & breakfast (B&B) wordt getoetst aan het beleid en de volgende voorwaarden:

 • Bij een huurwoning hebt u toestemming nodig van de verhuurder (bijvoorbeeld een woningcorporatie).
 • Bij een koopwoning hebt u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker.
 • De B&B is kleinschalig en past bij de omgeving. Het grootste deel van de woning wordt voor bewoning gebruikt.
 • Maximaal 40% van het totale woonoppervlak (inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen), mag gebruikt worden als B&B (tot een maximum van 50 m2 binnen de bebouwde kom en 100 m2 buiten de bebouwde kom).
 • Er hoeft niet uitgebouwd te worden.
 • U bent als bewoner gastheer/gastvrouw en bent ook ’s nachts aanwezig.
 • De B&B mag niet leiden tot ernstige hinder voor de omgeving en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving.
 • De B&B is geen zelfstandige woning, er is ook geen aparte kookgelegenheid.
 • Maximaal 4 gasten (gelijktijdig) binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is het maximum aantal gasten 8.
 • Als u 5 gasten of meer ontvangt, is een gebruiksvergunning brandveilig gebruik bouwwerken verplicht.
 • Er ontstaan geen belemmeringen voor de (uitbreiding) van omliggende functies die mogelijk zijn binnen het geldende bestemmingsplan.
 • De naam van de B&B mag alleen in zeer bescheiden vorm op de gevel aanwezig zijn; de voorwaarden staan in de Welstandsnota.
 • De activiteiten mogen niet tot een grote toename van verkeer leiden.
 • Parkeren gebeurt op eigen terrein, tenzij in de directe omgeving voldoende parkeermogelijkheden zijn.
 • U houdt een gastenregister bij.
 • Gasten betalen toeristenbelasting die u weer afdraagt aan de gemeente, op grond van Verordening Toeristenbelasting.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een omgevingsvergunning. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Neem bij vragen contact op met Vergunningen via telefoonnummer 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Contactgegevens

Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.