Brandveilig gebruik bouwwerk (voorheen Gebruiksvergunning)

Beschrijving

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Voorbeelden zijn plekken waar veel mensen samenkomen, zoals een kinderdagverblijf, café of hotel. Wij stellen dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze landelijke vastgestelde eisenexterne-link-icoon, vastgesteld in het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving, voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Gebruiksmelding

In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Met die melding laat u onder andere zien welke maatregelen u voor brandveiligheid heeft getroffen. Per gebouw doet u 1 melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u opnieuw een melding doen.

Omgevingsvergunning

In sommige situaties heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig voor basisscholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen en hotels.

Aanvragen

Gebruiksmelding

U doet de melding tenminste 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen.  Neem hiervoor contact op met de vakspecialisten van Vergunningen via telefoonnummer 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Aanvraag vergunning

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheckexterne-link-icoon. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Inwoners loggen in met DigiDexterne-link-icoon, bedrijven loggen in met e-herkenning.
  2. Op papier. De gemeente biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor technische en  vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Belt u dan met  onze collega's van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Voorwaarden

Een gebruiksmelding is nodig wanneer:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen).
  • een woning per kamer wordt verhuurd.
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen aan hoofdstuk 6 (voorschriften installaties) en hoofdstuk 7 (gebruik gebouwen) van het Bouwbesluit bouwwerken leefomgevingexterne-link-icoon wordt voldaan.

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

  • meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging overnachten. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis.
  • meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar overdag verblijven, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
  • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen overdag verblijven, bijvoorbeeld voor dagopvang.

Kosten

Een gebruiksmelding is gratis.

Aan een Omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier