Wijziging gebruik bouwwerk tot woning

Beschrijving

Het is verboden om een gebouw dat geen woning is, als een woning te gebruiken. Als u dit toch wilt, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

De gemeente bepaalt of het gebouw geschikt is voor bewoning, of er geen planologische bezwaren zijn en of het gebouw voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Aanvragen

Stap 1 Aanvragen vergunningen

U vraagt de volgende omgevingsvergunningen aan:

  • Ver-bouwen van een bouwwerk.
  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Inwoners loggen in met DigiDexterne-link-icoon, bedrijven loggen in met e-herkenning.
  2. Op papier. De gemeente biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor technische en  vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Belt u dan met  onze collega's van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Voorwaarden

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.

Kosten

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betaalt u kosten (leges). De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning. 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Opgeven nieuw gebruiksoppervlak

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het nodig zijn om het nieuwe gebruiksoppervlak op te geven. De actuele gegevens van uw verblijfsobject kunt u vinden op de kaartexterne-link-icoon Basisregistratie Gebouwen en Adressen.

Meer informatie en wetgeving

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.