Wijziging gebruik bouwwerk tot woning

Beschrijving

Het is verboden om een gebouw dat geen woning is, als een woning te gebruiken. Als u dit toch wilt, moet u een vergunning aanvragen.

De gemeente bepaalt of het gebouw geschikt is voor bewoning, of er geen planologische bezwaren zijn en of het gebouw voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' aan.

Aanvraag vergunning

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket. Inwoners loggen in met DigiD, bedrijven loggen in met e-herkenning.
  2. Op papier. Het Omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor technische en  vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Belt u dan met  onze collega's van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Voorwaarden

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.
  • Een huisvestingsvergunning kan verplicht zijn.

 

Kosten

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betaalt u kosten (leges). De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning. 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Opgeven nieuw gebruiksoppervlak

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het nodig zijn om het nieuwe gebruiksoppervlak op te geven. De actuele gegevens van uw verblijfsobject kunt u vinden op de kaart Basisregistratie Gebouwen en Adressen.

Meer informatie en wetgeving

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.