Vergoeding voor een laptop, tablet of computer

Heeft uw kind, van 12 tot en met 17 jaar, voor school een laptop, tablet of computer nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de aanschaf. Gemeente Velsen maakt dit mogelijk voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal € 350. Is de aanschaf van de laptop, tablet of computer hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Schaft u het product voor een lager bedrag aan? Dan krijgt u het aankoopbedrag terug.

Aanvragen

U kunt op 3 manieren bijzondere bijstand voor een laptop, tablet of computer aanvragen:

  • Download het formulier bijzondere bijstand, print het uit, lees de toelichting en vul het in, onderteken en stuur het formulier naar de gemeente.
  • Telefonisch: vraag het formulier aan via 0255 567200.
  • Ophalen: haal het formulier op aan de balie in de publiekshal van het gemeentehuis.

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsen. Daar kunt u zien of u in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente.

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dag tijd adres
Maandag 10.00 tot 13.00 uur Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Het Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur Bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Velsen.
  • U heeft een laag inkomen.
  • Uw kind is 12 tot en met 17 jaar.
  • Uw kind volgt voortgezet onderwijs of het Mbo.

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm
21 jaar tot AOW-leeftijd  Netto maandinkomen Netto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)  € 1.271,37  € 1.338,28 
Echtpaar of samenwonend  € 1.816,23  € 1.911,82 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.