Bijzondere bijstand

Met bijzondere bijstand kunt u een bijdrage krijgen voor onverwachte hoge kosten. Denk aan kosten voor een advocaat, medische kosten en woninginrichting. Deze extra kosten kunt u niet uit uw eigen inkomen of vermogen betalen. En deze kosten kunt u niet op een andere manier betalen, bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar, studiefinanciering of huurtoeslag.

De vergoeding

De vergoeding hangt af van de extra kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. 

 • Download het  Aanvraagformulier Bijzondere bijstand, print het uit, lees de toelichting, vul het in, onderteken en stuur het formulier naar de gemeente 
 • Telefonisch: vraag het formulier aan via 0255 567200 
 • Ophalen: haal het formulier op aan de balie van het gemeentehuis. 

Medische kosten kunt u indienen tot 12 maanden na factuurdatum. 

Als u al bijstand van ons ontvangt of afgelopen jaar bijzondere bijstand hebt aangevraagd, stuurt u alleen een bewijs van de gemaakte kosten mee. 

Hulp bij het aanvragen

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent Nederlander en woont in Nederland of u bent vreemdeling met een verblijfsvergunning in Nederland.
 • Uw inkomen is maximaal 110% van het minimum inkomen en u beschikt niet over eigen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld.
 • U kunt de kosten niet op een andere manier betalen, met bijvoorbeeld studiefinanciering, huurtoeslag of uw zorgverzekering. Dit noemen we voorliggende voorzieningen . Maakt u hier door eigen keuze of toedoen geen gebruik van? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand.
 • Ook beheerders en of bewindvoerders kunnen, na ontvangst van het vonnis van de rechtbank, namens hun cliënt een aanvraag indienen.

Een medewerker van Sociaal Domein kan u meer vertellen over aanvullende voorwaarden.

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dag tijd adres
Maandag 10.00 tot 13.00 uur Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Het Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur Bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Velsen. 
 • U heeft de kosten nog niet betaald. 
 • U moet deze kosten betalen. 
 • U kunt de kosten niet betalen van uw inkomen of uw spaargeld. 
 • U heeft geen of weinig vermogen. 
 • De kosten zijn extra en noodzakelijk voor u. 
 • De kosten komen door persoonlijke en bijzondere omstandigheden (sociaal of medisch). 
 • Er is geen andere regeling die de kosten kan vergoeden. 

Heeft u vragen over de voorwaarden? Een medewerker van het Sociaal Domein kan u meer vertellen over de voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm
21 jaar tot AOW-leeftijd  Netto maandinkomen Netto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)  € 1.271,37  € 1.338,28 
Echtpaar of samenwonend  € 1.816,23  € 1.911,82 

Zoveel vermogen mag u hebben

De vermogensgrens is afhankelijk van uw woonsituatie. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. Uw vermogen bestaat bijvoorbeeld uit uw schulden, bankrekening, eigen woning en auto. 

Vermogensgrenzen
Woonsituatie maximale hoogte vermogen
Alleenstaande €   7.605
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar € 15.210
Echtpaar of samenwonend € 15.210

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.