Bijzondere bijstand

Beschrijving

Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte hoge kosten betalen. Dat zijn kosten die u:

  • niet uit uw eigen inkomen kan betalen.
  • niet op een andere manier kan betalen, met bijvoorbeeld studiefinanciering, huurtoeslag of uw zorgverzekering.

Voor wie is het?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een inkomen hebt tot 110% van het minimum. Is uw inkomen hoger, dan hebt u mogelijk recht op een gedeeltelijke vergoeding. Onder inkomen vallen ook alimentatie en heffingskor­tingen. Het minimum is het landelijk normbedrag voor algemene bijstand in uw persoonlijke woon- en leefsitu­atie. De bedragen worden elk half jaar bijgesteld. Lees meer over de bijstandsnormen.

Wat zijn de mogelijkheden?

De bijzondere bijstand vergoedt alleen noodzakelijke kosten. Het moet gaan om extra kosten die u moet maken om een ‘normaal' leven te kunnen leiden. De extra kosten moeten het gevolg zijn van uw persoonlijke omstandigheden (sociaal of medisch).

Denk bijvoorbeeld aan:

  • bewindvoeringskosten, wanneer u bijvoorbeeld zelf niet uw financiën beheert.
  • eigen bijdrage voor een advocaat, wanneer u bijvoorbeeld gaat scheiden.
  • medische kosten die gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed zoals een bril of eigen bijdrage voor medische behandelingen.

Speciale regelingen

Gemeente Velsen biedt ook regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Dit noemen we ook wel minimaregelingen.

Beleidsregels

Alle voorwaarden en mogelijkheden voor bijzondere bijstand zijn te vinden in de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de websites Regelhulp.nl of ga naar Berekenuwrecht.nl. Daar kunt u ook zien waar u misschien nog meer voor in aanmerking komt.

Aanvragen

Hieronder leest u hoe u in 2 stappen bijzondere bijstand aanvraagt.

Stap 1: Begin op tijd

Stelregel: vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Medische kosten kunt u indienen tot 12 maanden na factuurdatum.

Stap 2: Aanvragen

Download het Aanvraagformulier Bijzondere bijstand 2023. Vul het formulier in en stuur deze met bewijsstukken op naar:

Gemeente Velsen
Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch opvragen via 0255 567200 (tussen 9.00 en 17.00 uur) of ophalen in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Als u al bijstand van ons ontvangt of afgelopen jaar bijzondere bijstand hebt aangevraagd, hoeft u alleen een bewijs van de gemaakte kosten mee te sturen.

Procedure

U krijgt binnen 8 weken schriftelijk bericht van ons. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent Nederlander en woont in Nederland of u bent vreemdeling met een verblijfsvergunning in Nederland.
  • Uw inkomen is maximaal 110% van het minimum inkomen en u beschikt niet over eigen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld.
  • U kunt de kosten niet op een andere manier kan betalen, met bijvoorbeeld studiefinanciering, huurtoeslag of uw zorgverzekering. Dat worden voorliggende voorzieningen genoemd. Maakt u hier door eigen keuze of toedoen geen gebruik hiervan? Dan hebt u geen recht op bijzondere bijstand.
  • Ook beheerders / bewindvoerders kunnen – na ontvangst van het vonnis van de rechtbank – namens hun cliënt een aanvraag indienen.

Een medewerker van Sociaal Domein kan u meer vertellen over aanvullende voorwaarden.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.