Bijzondere bijstand

Met bijzondere bijstand kunt u een bijdrage krijgen voor onverwachte hoge kosten. Denk aan kosten voor een advocaat, medische kosten en woninginrichting. Deze extra kosten kunt u niet uit uw eigen inkomen of vermogen betalen. En deze kosten kunt u niet op een andere manier betalen, bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar, studiefinanciering of huurtoeslag.

De vergoeding

De vergoeding hangt af van de extra kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. 

Medische kosten kunt u indienen tot 12 maanden na factuurdatum. 

Als u al bijstand van ons ontvangt of afgelopen jaar bijzondere bijstand hebt aangevraagd, stuurt u alleen een bewijs van de gemaakte kosten mee. 

Kijk ook op Berekenuwrechtexterne-link-icoon Velsen. Daar kunt u zien of u in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente.

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dagtijdadres
Maandag10.00 tot 13.00 uurHuis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag10.00 tot 13.00 uurHet Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag10.00 tot 13.00 uurBibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Velsen. 
  • U heeft de kosten nog niet betaald. 
  • U moet deze kosten betalen. 
  • U kunt de kosten niet betalen van uw inkomen of uw spaargeld. 
  • U heeft geen of weinig vermogen. 
  • De kosten zijn extra en noodzakelijk voor u. 
  • De kosten komen door persoonlijke en bijzondere omstandigheden (sociaal of medisch). 
  • Er is geen andere regeling die de kosten kan vergoeden. 

Heeft u vragen over de voorwaarden? Een medewerker van het Sociaal Domein kan u meer vertellen over de voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens tot 110% van de bijstandsnorm per 1 juli 2024
21 jaar tot AOW-leeftijd Netto maandinkomenNetto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder) € 1.367,33€ 1.439,30
Echtpaar of samenwonend € 1.953,33€ 2.056,13

Zoveel vermogen mag u hebben

De vermogensgrens is afhankelijk van uw woonsituatie. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. Uw vermogen bestaat bijvoorbeeld uit uw schulden, bankrekening, eigen woning en auto. 

Vermogensgrenzen per 1 juli 2024
Woonsituatiemaximale hoogte vermogen
Alleenstaande€   7.575
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar€ 15.150
Echtpaar of samenwonend€ 15.150