U bent uitgenodigd om mee te denken over een plan in uw buurt 

In uw omgeving is iemand van plan om iets nieuws te gaan bouwen. Of om een bestaand gebouw of stuk grond anders te gebruiken. Wij vinden het belangrijk om uw stem en reactie te horen. U bent uitgenodigd voor de omgevingstafel.

Wij nemen uw input graag mee bij het ontwikkelen van dit nieuwe plan. De gemeente heeft bekeken of het plan in principe wenselijk is en dat is het geval. Het plan zorgt voor een verbetering voor inwoners en/of ondernemers in onze gemeente en het past binnen onze visie. Daarom gaan we nu het plan samen verder uitwerken; daarbij is ook uw inbreng van belang.   

Zo werkt de omgevingstafel  

Alle betrokkenen zitten tegelijkertijd aan tafel. De aanpak is om samen het plan mogelijk te maken en ieders inbreng mee te nemen. Samen met elkaar zoeken we naar de beste manier om het plan mogelijk te maken. Hierbij letten we op alle kaders en regels en eventuele voorwaarden die gelden. Ook de bijdragen vanuit inwoners of ondernemers uit de directe omgeving van het plan tellen mee.  

Aan de omgevingstafel zit u samen met de bedenker van het plan, de initiatiefnemer en medewerkers van bijvoorbeeld:

  • de gemeente 
  • het waterschap 
  • de provincie 
  • het Rijk 
  • de omgevingsdienst 
  • welstand 
  • de veiligheidsregio 
  • de GGD 

De voordelen van de omgevingstafel  

U bent vroeg in gesprek met de initiatiefnemer over het plan en over uw eventuele vragen of wensen  

U kunt uw input geven aan de initiatiefnemer en die kan hier iets mee doen  

Alle overheidspartijen die een rol spelen bij beoordeling zitten aan tafel. U hoort welke kaders en regels de beoordelende ambtenaren stellen aan het initiatief.  

Het overleg aan de omgevingstafel is een informeel vooroverleg. U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de omgevingstafel wordt besproken. 
Nadat iedereen het een is aan de omgevingstafel dient de initiatiefnemer het plan formeel in. 
Na het indienen van de aanvraag volgt er een formeel besluit. Na een besluit kunnen belanghebbenden altijd bezwaar maken tegen een plan.  

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl