Overleg aan de omgevingstafel

De omgevingstafel is een overleg dat u heeft met de gemeente en andere betrokkenen. Dit overleg komt ná de intaketafel
Tijdens de omgevingstafel praten we met elkaar over welke regels er gelden. En kijken we samen of uw plan haalbaar is. 

Aan de omgevingstafel zit: 

  • u zelf als bedenker van het plan en/of uw adviseur(s).
  • de vergunningverlener, dit kan de gemeente zijn maar bijvoorbeeld ook de provincie.
  • adviseurs van de gemeente. 
  • experts.

Deze omgevingstafel komt ten minste 3 rondes bij elkaar. We noemen deze rondes Omgevingstafel 1, 2 en 3. 
Aan het eind van de derde tafel heeft u een volledig advies in handen. Met dit advies kunt u uw omgevingsvergunning gaan aanvragen. Daarna kan de gemeente de omgevingsvergunning in 8 weken afhandelen.  

Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel vooroverleg. U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. 

Omgevingstafel 1  

Tijdens het 1e gesprek bespreken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling op de locatie. We leggen uit wat op dit moment de mogelijkheden zijn in het omgevingsplan. Hierna bekijken we met elkaar wat de belangen, zorgen en kansen zijn voor een ontwikkeling op de locatie. Dit zijn de uitgangspunten voor het plan.  

Omgevingstafel 2  

Met de informatie en uitgangspunten uit het eerste gesprek maakt u een globaal plan. Dit plan bespreken we tijdens deze tweede bijeenkomst. De uitkomsten van dit gesprek geven u de kaders voor uw definitieve plan.  

Omgevingstafel 3  

Tijdens de 3e omgevingstafel bekijken en bespreken we uw definitieve plan. U noteert alle adviezen en opmerkingen zodat u daarmee alle informatie heeft om een aanvraag voor een omgevingsvergunning te kunnen doen. Beschrijf uw definitieve plan zoals het is besproken en akkoord bevonden. Dan is de kans het grootst dat u een positief besluit ontvangt. 

Na een besluit kunnen belanghebbenden altijd nog bezwaar maken tegen een plan. 

Regels voor deelname omgevingstafel 

Bij het meedoen aan de omgevingstafel gelden er regels. Alle deelnemers houden zich hier aan:  

  • Het algemene uitgangspunt is ‘Hoe maken we dit initiatief mogelijk’ .
  • Iedereen heeft een open houding.  
  • Iedereen respecteert elkaars mening, er wordt geen waardeoordeel aan gehangen. 
  • Wanneer u het ergens niet mee eens bent dan noemt u ook met een idee of alternatief.

Omgevingswet  

Dat u in een heel vroeg stadium kunt meepraten is nieuw. Dat komt omdat wij ons voorbereiden op een nieuwe wet, de Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen. Hierdoor wordt het straks bijvoorbeeld makkelijker om een bouwproject te starten. Een onderdeel van deze nieuwe wet is om betrokken partijen in een vroeg stadium bij elkaar te brengen om zo gezamenlijk toe te werken naar een advies over een bouwproject. Dit noemen we participatie.

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl