Overleg aan de intaketafel

Heeft u een idee voor een project dat u wilt verkennen? Of heeft u een plan, en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Om u snel duidelijkheid te kunnen geven over uw mogelijkheden en kansen, kunt u uw plan laten beoordelen door de intaketafel. Deze aanvraag kost u niets. 

Aanvragen 

U vraagt een vooroverleg aan waardoor uw idee of project op de intaketafel wordt behandeld. In stap 7 van het aanvraagproces in het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u klikken op de knop ‘conceptverzoek indienen’. 

Meesturen  

Bij het indienen van de aanvraag via het Omgevingsloket stuurt u ons de volgende gegevens toe:  

 • De plek waar uw plan betrekking op heeft (foto’s, plattegrond). 
 • Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. 
 • Tekeningen en/of toelichting die het ontwerp of de situatie duidelijk maken. 

Zo werkt de intaketafel  

De intaketafel is een intern overleg. Bij het overleg zitten adviseurs en specialisten van de gemeente. U zit daar zelf dus niet bij.

Uw verzoek voor een overleg aan de intaketafel doorloopt een aantal stappen. Welke stappen dat zijn hangt af van de grootte of impact van uw plan.

Tijdens de intaketafel wordt uw plan inhoudelijk bekeken en beoordeeld. We beoordelen eerst of uw verzoek een groot of klein plan betreft. En houden hierbij rekening met :

 • De behoeftes die er in de gemeente zijn.
 • De omgevingsvisie.
 • Het coalitieakkoord.
 • Maatschappelijke opgaven zoals woning tekort, klimaat, duurzaamheid, enzovoorts.

Na de intaketafel krijgt u een eerste beoordeling. Zo weet u snel of u kunt doorgaan met uw initiatief. Het vervolg kan bestaan uit:   

 • U heeft een wenselijk initiatief met een kleine impact. Misschien zijn er nog wat aandachtspunten voor de verdere uitwerking. U kunt een vergunningsaanvraag indienen.  
 • Uw initiatief is in het geheel niet wenselijk. U ontvangt een brief met daarin de onderbouwing.   

 Is uw plan inhoudelijk akkoord (wenselijk) en heeft het een grote impact? Dan wordt uw plan ook nog bekeken door de prioriteringstafel. Ook aan de prioriteringstafel zitten gespecialiseerde medewerkers van de gemeente. 

Prioriteringstafel 

Hier wordt gekeken hoeveel inzet van medewerkers van de gemeente er nodig is voor uw plan. We vergelijken uw project bijvoorbeeld met andere plannen die lopen of klaarliggen. 

Hieruit kunnen 3 keuzes volgen: 

 1. U heeft een wenselijk initiatief met een grote impact. Door de grootte van uw bouwproject is begeleiding nodig van meerdere gemeentelijke disciplines. U ontvangt daarom een uitnodiging voor de omgevingstafel. De omgevingstafel is een overleg dat u heeft met de gemeente en andere betrokkenen. Tijdens de omgevingstafel praten we met elkaar over welke regels er gelden. En kijken we samen of uw plan haalbaar is. 
 2. Inhoudelijk akkoord, maar er is niet voldoende ambtelijke capaciteit om het initiatief direct te laten starten. Uw plan komt op onze prioriteringslijst en kan binnen een bepaalde termijn (jaren) worden opgepakt als project. 
 3. Uw initiatief is in het geheel niet wenselijk. U ontvangt een brief met daarin de onderbouwing.     

Niet eens  met de uitkomst

De uitkomst van de intaketafel is geen formeel besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken.  

 Contact

Neem contact op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen. 

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl