Overlast dieren

Dieren komen op voedsel af. U kunt dierenoverlast voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen voedsel op straat ligt. Menseneten is meestal niet goed voor dieren. Als u in de winter vogels voert in uw tuin of op uw balkon, strooi dan niet teveel zodat er geen resten blijven liggen.

Meeuwen

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten en hun jongen en zijn erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en kunnen ze zelfs mensen aanvallen.

Meeuwen zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Daardoor kan de gemeente niet veel doen aan overlast. Hieronder volgen een aantal tips die u zelf kunt doen om meeuwenoverlast te verminderen:

Voorkom rommel

Gebruik ondergrondse containers voor uw afval. Gooi geen troep, oud brood of ander (eetbaar) afval op straat. Sluit uw afvalbakken goed af en zet deze zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg.

Niet voeren

Voer meeuwen niet! Zolang er voedsel is voor meeuwen, zullen ze de stad niet verlaten. Meeuwen hebben geen extra voer nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ook ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen.

Verjagen

Verjaag de vogels door het inzetten van vogelverschrikkers (vliegers).

Voorkom nestelen

In het voorjaar starten meeuwen met paren vormen en nestelen. Als ze eenmaal op een dak zitten, mag u het nest niet meer weghalen of stuk maken. Zorg vóór het broedseizoen dat uw dak schoon is. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft, maakt het minder aantrekkelijk voor meeuwen om een nest te bouwen. Dit werkt het best als u deze actie samen met uw buren doet.

Duivenprikkers en netten

U kunt ook ‘duivenprikkers’ (laten) plaatsen en er zijn netten tegen nestelende meeuwen of metalen draden om op het dak te spannen. Deze vogelwerende materialen koopt u bij een bouwmarkt. Er zijn ook bedrijven die dit voor u kunnen verzorgen. 

Katten

Hebt u last van andermans katten? Dan adviseert de gemeente u om in gesprek te gaan met katteneigenaren, met het verzoek om de katten uit uw tuin te houden. Daarbij kunt u eventueel hulp inschakelen van buurtbemiddeling.

Wilt u een melding doen over zwerfkatten? Dat kan bij Kerbert Dierentehuis in IJmuiden.

Eikenprocessierups

Om overlast te voorkomen plaatsen we nestkasten voor mezen op locaties waarvan we weten dat daar vaak nesten zitten of we ze verwachten. Ook maaien we het gras anders, zodat het aantrekkelijker wordt voor de natuurlijke vijanden van de rupsen.

Op de website waarneming.nl kunt u checken of een nest al gemeld is, hier worden alle locaties van nesten geregistreerd.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.