Ongediertebestrijding

Beschrijving

Plaagdierenbestrijding / ongediertebestrijding omvat de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren die overlast bezorgen of schadelijk zijn voor mens, dier of gewas.

Als de plaagdieren een gevaar voor de volksgezondheid vormen (dit is het geval bij ratten) zullen deze door HVC op kosten van de gemeente bestreden worden.
Let op: Als er sprake is van muskusratten of beverratten dan is het Waterschap verantwoordelijk.

Voor de bestrijding van andere ongedierte, insecten en plaagdieren kunt u HVC of een ander particulier ongediertebestrijdingsbedrijf inhuren. De kosten van deze bestrijding worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Aanvragen

Neem contact op met HVC of een particulier bedrijf.

Kosten

De kosten van het bestrijden van ongedierte dat geen rat is, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Contactgegevens

Kijk voor contactgegevens van de HVC op de website hvcgroep.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.