Eikenprocessierups in Velsen

Begin april kruipen de rupsen van de eikenprocessievlinder weer uit het ei. En die rupsen kennen we allemaal nog wel van de vorig jaren! De eikenprocessierups is veel in het nieuws geweest omdat de haren van de rupsen behoorlijke overlast kunnen veroorzaken bij mensen. Dit varieert van huidklachten tot oogirritatie.

In Velsen hebben we in de afgelopen jaren meer dan 90 nesten van de rupsen  verwijderd.  Als we dit jaar weer nesten signaleren gaan we deze ook zoveel mogelijk verwijderen. Afhankelijk van de aantallen doen we dit in eerste instantie vooral op locaties waar veel mensen komen.

Maatregelen tegen de rups

Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, nemen we ook maatregelen waarmee we hopen dat de aantallen afnemen. Zo hebben we als gemeente zo’n 100 nestkastjes voor mezen opgehangen op locaties waar we weten dat de nesten vaak zitten of waar we de nesten verwachten. Ook maaien we het gras anders, zodat Velsen aantrekkelijk wordt voor de natuurlijke vijanden van de rupsen.

Daarnaast zijn we onze manier van grasmaaien aan het aanpassen. Door op een meer ecologisch verantwoorde manier te maaien hopen we ook de natuurlijke vijanden van de rupsen een prettige leefomgeving te bieden waardoor er minder rupsen zullen zijn in de toekomst.  En daarnaast zijn meer ecologisch beheerde bermen en gazons veel aantrekkelijker voor insecten zoals bijen en hommels maar natuurlijk ook voor vlinders.

Wanneer is de rups actief?

Nadat de rupsen uit het ei zijn gekropen duurt het nog drie maanden tot ze uiteindelijk ontwikkelen tot een vlinder. In de tussentijd vervellen ze tot wel vijf keer. Pas na de derde keer vervellen maakt de rups brandharen aan die voor de gezondheidsklachten kunnen zorgen. Dit is vaak in de maanden april tot en met juni.

Locaties eikenprocessierups

Wilt u nu weten waar de eikenprocessierups in Velsen aangetroffen is, dan zijn deze allemaal terug te vinden op de website Waarneming.nlexterne-link-icoon. De gemeente heeft hier alle locaties met nesten van de eikenprocessierups het afgelopen jaar doorgegeven zodat voor iedereen inzichtelijk is waar ze aangetroffen zijn.