Onderzoeksrapporten

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid. Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals rapportages van onderzoeken.

De gemeente moet een deel van haar onderzoeksrapporten openbaar maken. Het gaat om onderzoeksrapporten die gaan over hoe de eigen organisatie functioneert en hoe beleid wordt voorbereid, toegepast en geëvalueerd. 

We werken hard aan het beschikbaar maken van de onderzoeksrapporten. Uiterlijk eind 2024 zijn deze klaar en op deze pagina te vinden.