Markten en marktvergunning

Beschrijving

Gemeente Velsen heeft 3 weekmarkten:

Santpoort-Noord

Hagelingerweg
vrijdag 9.00 - 16.00 uur

IJmuiden

Velserduinplein
donderdag 9.00 - 16.00 uur

Velserbroek

Aurora Bastion
dinsdag 9.00 - 16.00 uur

Om spullen te verkopen op een markt heeft een ondernemer een marktplaatsvergunning nodig.

Aanvragen

Wilt u een marktvergunning aanvragen? Neem dan contact op met onze marktmeester Erik de Vrij 06 51752516 of via marktmeester@velsen.nl of schrijf een brief naar:

Gemeente Velsen
t.a.v. marktmeester dhr. E. de Vrij
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.

Kosten

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen. De tarieven vindt u in de 

Verordening Marktgelden 2024

Contactgegevens

Heeft u vragen over de markten of wilt u meer informatie over een marktvergunning?

Neem contact op met onze marktmeester Erik de Vrij 06 51752516 of via marktmeester@velsen.nl of schrijf een brief naar:

Gemeente Velsen
t.a.v. marktmeester dhr. E. de Vrij
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.