Standplaatsvergunning

Beschrijving

Op verschillende plekken in de woonkernen zijn er ondernemers die verkopen op straat. De plek waar zij verkopen noemen we standplaatsen.

Om te mogen verkopen hebben deze ondernemers een standplaatsvergunning nodig. 

Meer informatie

Locaties voor standplaatsen

U mag een voorkeur voor een locatie aangeven. Wij behandelen en toetsen uw aanvraag aan de regelgeving:

Aanvragen

Een standplaatsvergunning vraagt u digitaal aan. Hiervoor hebt u DigiD nodig.
De volgende (digitale) documenten hebt u nodig bij uw aanvraag:

  • Plattegrond met ingetekende locatie waar u de standplaats aanvraagt.
  • Foto’s van de verkoopwagen met de afmetingen ervan.

Aanvraag standplaatsvergunning

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als tijdens de aanvraag blijkt dat die termijn niet wordt gehaald, mag die eenmalig verlengd worden.

Kosten

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de standplaatsgelden voor de gemeente Velsen.

De tarieven vindt u in de verordeningen:

Bijzonderheden

Voor het recreatieschap Spaarnwoude gelden andere regels voor een tijdelijke standplaats. Neem hiervoor contact op met recreatieschap Spaarnwoude

Contact

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.