Standplaatsvergunning

Beschrijving

Op verschillende plekken in de woonkernen zijn er ondernemers die verkopen op straat. De plek waar zij verkopen noemen we standplaatsen.

Om te mogen verkopen hebben deze ondernemers een standplaatsvergunning nodig. 

Meer informatie

Locaties voor standplaatsen

U mag een voorkeur voor een locatie aangeven. Wij behandelen en toetsen uw aanvraag aan de regelgeving:

Aanvragen

Een standplaatsvergunning vraagt u digitaal aan. Hiervoor hebt u DigiD nodig.
De volgende (digitale) documenten hebt u nodig bij uw aanvraag:

  • Plattegrond met ingetekende locatie waar u de standplaats aanvraagt.
  • Foto’s van de verkoopwagen met de afmetingen ervan.

Aanvraag standplaatsvergunning

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als tijdens de aanvraag blijkt dat die termijn niet wordt gehaald, mag die eenmalig verlengd worden.

Kosten

De tarieven voor 2022 vindt u in de verordeningen:

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de standplaatsgelden voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Voor het recreatieschap Spaarnwoude gelden andere regels voor een tijdelijke standplaats. Neem hiervoor contact op met recreatieschap Spaarnwoude

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.