Herinrichting Driehuizerkerkweg Driehuis

De rijbaan van de Driehuizerkerkweg tussen de rotonde Van den Vondellaan en Waterloolaan en het kruispunt Nicolaas Beetslaan is toe aan vervanging. Dit is gebleken uit de inspecties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Dit is een goed moment om de Driehuizerkerkweg opnieuw in te richten. We gaan de werkzaamheden combineren met de aanleg van een regenwaterriool. Ook vervangen we de openbare verlichting door energiezuinige LED verlichting.

Beschrijving van de herinrichting

In het ontwerp wordt de wegindeling op een aantal punten veranderd. We houden rekening met:

  • Parkeren op de stoep.
  • Klimaatadaptatie (hitte- en waterstress).
  • Meer groen in de straat.
  • Rijbaan die in de hele straat even breed is. 
  • Verkeersremmende maatregelen. 

Een volledige beschrijving van de herinrichting leest u in de Toelichting op het ontwerp Herinrichting Driehuizerkerkweg. 

Definitief ontwerp Herinrichting Driehuizerkerkweg vastgesteld

Het definitief ontwerp van de herinrichting van de Driehuizerkerkweg is vastgesteld. Dit gebeurde op 5 december 2023 in het college. 

Het ontwerp is tot stand gekomen met hulp van een klankbordgroep.  Een beschrijving van de klankbordbijeenkomsten leest u in de Toelichting op het ontwerp Herinrichting Driehuizerkerkweg, onderaan deze pagina. Met de input van de klankbordgroep is een voorlopig ontwerp vastgesteld.

Inspraakperiode

Het voorlopig ontwerp en de toelichting hebben ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode heeft de gemeente 16 inspraakreacties ontvangen. Dit hielp de gemeente een goede afweging te maken voor het definitieve ontwerp. U kunt de reacties nalezen in de inspraakrapportage.

De inspraakreacties leidden tot (kleine) wijzigingen op verschillende plekken in het ontwerp. Dit zijn de volgende wijzigingen:

  • Op diverse plekken zijn de lichtmasten enkele meters naar links of rechts (oosten of westen) verplaatst. 
  • De fietsenstallingen (fietsnietjes) zijn meer richting het winkelgebied verplaatst. 
  • Op diverse plekken zijn parkeervakken toegevoegd of verwijderd. 
  • Door storm Poly (juli 2023) zijn er enkele bomen langs de Driehuizerkerkweg omgevallen. Deze bomen worden vervangen tijdens de renovatiewerkzaamheden. 
  • De plantvakken in het centrum zijn door de verplaatsing van fietsnietjes gewijzigd in formaat. 

Wat gebeurt er de komende periode

Al alles volgens planning  loopt hopen we in het 3e kwartaal van 2024 (juli-augustus-september) met de werkzaamheden te starten. 
Omwonenden van de Driehuizerkerkweg worden daarover met een bewonersbrief op de hoogte gebracht.

Contact 

Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met onze projectleider, de heer M Plug. U bereikt hem via telefoonnummer 06 40470532 of via e-mail mplug@velsen.nl.