Herinrichting Driehuizerkerkweg Driehuis

De rijbaan van de Driehuizerkerkweg tussen de rotonde Van den Vondellaan en Waterloolaan en het kruispunt Nicolaas Beetslaan is toe aan vervanging. Dit is gebleken uit de inspecties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Dit is een goed moment om de Driehuizerkerkweg opnieuw in te richten. We gaan de werkzaamheden combineren met de aanleg van een regenwaterriool. Ook vervangen we de openbare verlichting door energiezuinige LED verlichting.

Beschrijving van de herinrichting

In het ontwerp wordt de wegindeling op een aantal punten veranderd. We houden rekening met:

 • Parkeren op de stoep.
 • Klimaatadaptatie (hitte- en waterstress).
 • Meer groen in de straat.
 • Rijbaan die in de hele straat even breed is. 
 • Verkeersremmende maatregelen. 

Een volledige beschrijving van de herinrichting leest u in de Toelichting op het ontwerp Herinrichting Driehuizerkerkweg. 

Samenspraak en inspraak 

De plannen voor de herinrichting van de Driehuizerkerkweg zijn in een vroeg stadium met een klankbordgroep besproken. In de klankbordgroep zitten:

 • Bewoners
 • Directie van basisschool De Toermalijn
 • Leden van het platform Toegankelijkheid
 • Vertegenwoordigers van Begraafplaats en Crematorium Westerveld
 • Vertegenwoordigers van de Fietsersbond
 • Winkeliers
 • Het wijkcomité Driehuis

De klankbordgroep is 4 keer bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten was er gelegenheid om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook zijn opmerkingen van de klankbordgroep over de herinrichting besproken en genoteerd. Uit het overleg met de klankbordgroep is een voorlopig ontwerp ontstaan. Een beschrijving van de klankbordbijeenkomsten leest u in de Toelichting op het ontwerp Herinrichting Driehuizerkerkweg. 

Inspraak op voorlopig ontwerp Herinrichting Driehuizerkerkweg

Het voorlopig ontwerp en de toelichting is door het college vrij gegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van woensdag 6 september tot woensdag 18 oktober 2023. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen reageren op de voorgenomen plannen. 

U kunt het ontwerp en andere documenten inzien door deze onderaan deze pagina te downloaden. 
Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kunt u die opvragen bij de projectleider, de heer M. Plug. U bereikt hem via telefoonnummer 06 40470532 of via e-mail mplug@velsen.nl.

In de week van 25 t/m 29 september organiseren we nog een inloopbijeenkomst. Informatie over de precieze datum, tijd en plaats van deze bijeenkomst volgt nog. Omwonenden ontvangen een brief hierover en we plaatsen een bericht in de Jutter/Hofgeest.

Wat gebeurt er de komende periode

Na de inspraakperiode wordt een inspraak rapportage gemaakt. Eventueel wordt het ontwerp nog aangepast. Daarna stelt het college het definitief ontwerp en de inspraakrapportage vast.  
Al alles volgens planning  loopt hopen we in het 3e kwartaal van 2024 (juli-augustus-september) met de werkzaamheden te starten. 
Omwonenden van de Driehuizerkerkweg worden daarover met een bewonersbrief op de hoogte gebracht.

Contact 

Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met onze projectleider, de heer M Plug. U bereikt hem via telefoonnummer 06 40470532 of via e-mail mplug@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.