Zonnepanelen langs snelweg

Energieroute langs de A22 en de A9

De Energieroute Noord-Holland is een samenwerkingsproject tussen 12f gemeentes (Alkmaar, Heiloo, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen), de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf en netbeheerder Liander. Er ontstaat een ‘zonneroute’ langs de A9, A5, A22, A2 en A1.

Voor onze regio gaat het om het stuk vanaf knooppunt Velsen tot knooppunt Beverwijk, inclusief de tunneldaken van de Velsertunnel en de Wijkertunnel. Het project komt voort uit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER), vanuit de RES.

Veelgestelde vragen over de energieroute langs de snelweg

Deze mogelijkheid werd al onderzocht in de Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid en blijkt  na verdere invulling van de plannen nog steeds een goede mogelijkheid te zijn voor grootschalige opwek van energie. Dit omdat er langs de snelwegen nog ruimte is, terwijl dit op andere plekken binnen de gemeente schaarser wordt.

Voor een groot zonnepanelenproject moet veel geregeld worden. Het moet technisch, juridisch en organisatorisch mogelijk zijn. We weten inmiddels dat het technisch mogelijk is om op een veilige manier zonnepanelen langs de snelweg te plaatsen. Ook juridisch is het binnenkort mogelijk. Rijkswaterstaat is eigenaar van een groot deel van de gronden en is nu bezig om die ter beschikking te stellen voor zonnepanelen.

Er zijn al eerder projecten geweest om gronden langs de snelweg te gebruiken voor de plaatsing van zonnepanelen. Van die pilotprojecten weten we ook hoe we het organisatorisch aan moeten pakken. We kunnen leren van bijvoorbeeld een project bij de A7 tussen Hoorn en Den Oeverexterne-link-icoon. Daar is het hele voortraject, waar wij nu mee starten, al afgerond.

Dat duurt nog wel enkele jaren, omdat zo’n groot project meerdere fases moet doorlopen. Over de voorkeursvarianten kunnen inwoners en ondernemers nog tot najaar 2023 meedenken. Daarna start de planfase, waarin de provincie Noord-Holland in samenwerking met het Rijk en de gemeentes de plaatsing formeel mogelijk maakt. Inwoners en andere betrokkenen krijgen dan de tijd om officieel bezwaar te maken. Deze fase duurt twaalf tot achttien maanden. Daarna start de openbare gronduitgifte, waarbij geïnteresseerde partijen de tijd krijgen om zich in te schrijven. Dat kunnen bijvoorbeeld energieleveranciers of energiecoöperaties zijn. Daarna krijgen de partijen die de grond wordt gegund tot twee jaar de tijd om vergunningen en ontheffingen aan te vragen. En dan kan de bouw van start.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat bij duurzame energieprojecten wordt gestreefd naar minimaal vijftig procent lokaal eigendom door bewoners en bedrijven. Financiële participatie is daar een onderdeel van. Er zijn verschillende vormen:

- Inwoners kunnen mede-eigenaar worden van een project via een energiecoöperatie;
- Er komt een gebiedsfonds dat projecten in de regio ondersteunt, zoals dat al bestaat bij windpark Spuisluisexterne-link-icoon;
- Deelname via aandelen.

 De mogelijkheden voor financiële participatie worden na vaststelling van de voorkeursvariant in samenwerking met de deelnemende gemeentes uitgewerkt. Meer informatie volgt als de voorkeursvariant bekend is.