Gezag over een kind

Beschrijving

Wat is gezag?

Als u gezag heeft over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U beheert het geld en de spullen van het kind.

Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Kinderen mogen vaak niet zelf officiële handelingen doen. De wettelijke vertegenwoordiger doet dit dan voor het kind: hij zet bijvoorbeeld een handtekening.

De wettelijke vertegenwoordiger is ook vaak wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet. Vanaf 14 jaar kan het kind zelf aansprakelijk zijn voor wat hij of zij doet.

Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan gezag hebben. Maar u mag niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Er zijn verschillende soorten gezag:

  • Ouderlijk gezag door één of twee ouders
  • Gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder
  • Voogdij
  • Gezamenlijke voogdij

Dit artikel gaat alleen over de eerste soort van gezag. Voor meer informatie over de andere drie soorten van gezag verwijzen wij u naar de rijksoverheid.

Ouderlijk gezag door één of twee ouders

Bent u ongehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan heeft de moeder als zij ouder dan 18 jaar is, van rechtswege alleen het gezag. De vader heeft dus niet automatisch gezag. Om dat te verkrijgen moet u samen een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan heeft u samen gezag over uw kinderen. Bij een geregistreerd partnerschap moet de man het kind dat voor 1 april 2014 geboren is wel erkend hebben. Voor kinderen die na 1 april 2014 geboren zijn of bij een huwelijk hoeft dat niet.

LET OP: Beide ouders houden het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, behalve als de rechter een andere beslissing neemt.

Aanvragen

Een voorwaarde voor de aanvraag is dat de vader het kind erkend heeft.

  • Heeft u beiden DigiD dan kunt u dit digitaal regelen via de volgende link naar de website loket.rechtspraak.nl/.
  • Heeft u geen DigiD download dan het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier staat ook vermeld wat u hiervoor nodig heeft.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen en wat daarvoor nodig is op www.rechtspraak.nl

Contact

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Volg de basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen.
Heeft u verkoudheidsklachten? Maak dan een nieuwe afspraak en laat u testen.
.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: burgerzaken@velsen.nl

 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.