Gezag over een kind

Beschrijving

Wat is gezag?

Als u gezag heeft over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U beheert het geld en de spullen van het kind.

Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Kinderen mogen vaak niet zelf officiële handelingen doen. De wettelijke vertegenwoordiger doet dit dan voor het kind: hij zet bijvoorbeeld een handtekening.

De wettelijke vertegenwoordiger is ook vaak wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet. Vanaf 14 jaar kan het kind zelf aansprakelijk zijn voor wat hij of zij doet.

Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan gezag hebben. Maar u mag niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Er zijn verschillende soorten gezag:

  1. Ouderlijk gezag door één of twee ouders
  2. Gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder
  3. Voogdij
  4. Gezamenlijke voogdij

Dit artikel gaat alleen over de eerste soort van gezag. Voor meer informatie over de andere drie soorten van gezag verwijzen wij u naar de rijksoverheidexterne-link-icoon.

Gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelenexterne-link-icoon. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

LET OP: Beide ouders houden het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, behalve als de rechter een andere beslissing neemt.

Gezamenlijk gezag belangrijk

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. 
Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

  • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
  • met een minderjarige naar het buitenland reist;
  • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
  • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien.

Aanvragen

Een voorwaarde voor de aanvraag is dat de vader het kind erkend heeft.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen en wat daarvoor nodig is op www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nlexterne-link-icoon
E-mailburgerzaken@velsen.nl