Gemeentepenning

Beschrijving

De gemeente Velsen kent naast een Koninklijke onderscheiding ook een gemeentepenning. Deze penning kan worden uitgereikt als blijk van waardering aan personen die een bijzondere prestatie hebben verricht of een grote bijdrage hebben geleverd aan de Velsense gemeenschap. Deze bijdrage kan op heel verschillende gebieden zijn: sport, kunst, cultuur, bouwkundig, economisch.

De gevolgen van de bijdragen of inspanningen moeten herkenbaar zijn in de gemeente. Het gaat hierbij niet direct om langdurige betrokkenheid, maar meer om effectieve inzet. De betrokkene(n) moet(en) echt iets bijzonders hebben gepresteerd of van bijzondere betekenis zijn geweest voor de gemeenschap.

De gemeentepenning wordt geslagen in brons, wordt steeds in dezelfde grootte vervaardigd, draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente met daaromheen de woorden: ”Gemeentepenning van Velsen” en wordt aan de achterzijde voorzien van een toepasselijke inscriptie.

Aanvragen

Vindt u dat iemand een gemeentepenning verdient? Vraag het formulier aan bij de medewerker Kabinetszaken via kabinetszaken@velsen.nl of via 0255 567200. Deze medewerker begeleidt u met de aanvraag.

Burgemeester en wethouders beslissen of een gemeentepenning wordt toegekend. Na ongeveer 2 maanden krijgt u hierover bericht.

Lees het tabblad Voorwaarden om te kijken of degene die u wilt voordragen in aanmerking komt.

Voorwaarden

De gemeentepenning kan alleen worden toegekend indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De decorandus heeft een onbetaalde bestuurlijke of soortgelijke andere belangrijke functie vervuld in een voor Velsen belangrijke vereniging, stichting, instelling of bestuursorgaan gedurende ten minste 25 jaar.
  • Als de decorandus bij verschillende organisaties een soortgelijke belangrijke, onbetaalde functie heeft vervuld, moet de optelsom bij elkaar opgeteld minstens 25 jaar zijn.

De decorandus is minimaal 25 jaar lid geweest van een voor Velsen belangrijke vereniging in combinatie met aantoonbare verdiensten, zoals vrijwilligerswerk voor die vereniging.De decorandus heeft een bijzondere prestatie verricht, die landelijk groot aanzien geniet en/of van grote waarde is voor de Velsense bevolking of het aanzien van Velsen.

Contact kabinetszaken

Kabinetszaken

Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

E-mailadres: kabinetszaken@velsen.nl
Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.