Koninklijke erepenning

Beschrijving

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website koninklijkhuis.nl/koninklijke-erepenning.

Aanvragen

De aanvraag van de Koninklijke Erepenning loopt via de burgemeester van de gemeente waar de vereniging gevestigd is.

Wilt u een Koninklijke erepenning aanvragen?

Neem dan eerst contact op met de medewerker Kabinetszaken via kabinetszaken@velsen.nl of via 0255 567200. Deze medewerker zal u helpen bij de aanvraag, maar u ook de juiste documenten verstrekken.
De burgemeester bekijkt of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de Commissaris van de Koning om door te sturen naar de Koning. Wanneer er een beslissing is genomen of de Koninklijke erepenning wordt afgegeven bericht de Commissaris van de Koning de aanvrager over de beslissing van de Koning.

Voorwaarden

Alle voorwaarden zijn te vinden op koninklijkhuis.nl/koninklijke-erepenning, hieronder de belangrijkste punten:

  • De aanvraag kan alléén aangevraagd worden vanaf de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging, stichting of instelling.
  • Er moet een direct bewijs zijn van de oprichtingsdatum, en bewijs van een gezonde financiële positie.
  • De vereniging, stichting of instelling moet zich op haar terrein hebben onderscheiden.
  • Zowel de vereniging, stichting of instelling als de bestuursleden van onbesproken gedrag zijn.

 

Contactgegevens

Kabinetszaken


Adres


  • Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

  • Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

  • E-mailadres: kabinetszaken@velsen.nl
    Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.