Echtscheiding inschrijving

Beschrijving

Om een huwelijk te beëindigen heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat helpt u hierbij en stuurt uw verzoek naar de rechtbank.

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak (beslissing) heet de echtscheidingsbeschikking. Als de echtscheidingsbeschikking definitief is stuurt uw advocaat deze binnen 6 maanden naar de gemeente waar u getrouwd bent. Uw echtscheiding is definitief op het moment dat de beschikking en de akte van berusting is ontvangen in de gemeente en op uw huwelijksakte is geregistreerd.

Na deze registratie, stuurt de gemeente waar u bent getrouwd een bericht over uw echtscheiding aan uw woongemeente en aan uw advocaat. De echtscheiding wordt in uw woongemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

De datum waarop de echtscheidingsbeschikking verwerkt is door de gemeente, is de datum dat uw scheiding definitief is.

Akte van echtscheiding

Vroeger maakte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksgemeente er een aparte akte van op. Nu wordt er een blad achter de huwelijksakte gevoegd. Dit is de zogenaamde 'latere vermelding'.

Aanvragen

Echtscheidingen in Nederland

Echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken

 • een origineel afschrift van de onherroepelijke beschikking van de rechtbank
 • een verzoek tot inschrijving
 • een akte van berusting (beide personen zijn het eens met de scheiding)

Het is mogelijk dat de gemeente nadere gegevens of documenten nodig heeft.

Gescheiden in het buitenland

Neem contact op met Burgerzaken via 0255 567200.

Akte van echtscheiding

Een afschrift van de echtscheidingsakte vraagt u aan in de gemeente waar u bent getrouwd. Bent u in Velsen getrouwd? Dan kunt u de akte op 2 manieren aanvragen:

1.Digitaal

Digitaal online aanvragen. 
U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. Kies voor 'afschrift Burgerlijke Stand'
U krijgt het afschrift van de echtscheidingsakte binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.

2.Schriftelijk

Aanvragen per post zijn ook mogelijk. U ontvangt bij het afschrift een betalingsverzoek. Stuur uw aanvraag naar:
Gemeente Velsen
Team Contact
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Afhalen echtscheidingsakte

 1. Voor het afhalen van de akte aan de balie bij Burgerzaken maakt u een afspraak. 
 2. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee.
 3. De akte haalt u alleen zelf op of u machtigt iemand. Download hiervoor het machtigingsformulier. Vul dit helemaal in, onderteken het en geef een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde. De gemachtigde moet zich ook kunnen legitimeren.

U neemt mee:

 • geldig legitimatiebewijs
 • de datum wanneer het huwelijk destijds is gesloten
 • indien van toepassing een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.

Bij een schriftelijke aanvraag:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • de datum wanneer het huwelijk destijds is gesloten en de echtscheiding is ingeschreven
 • de namen van de ex-echtgenoten

Stuur uw verzoek naar:
Gemeente Velsen
Team Contact
Postbus 465
1970 Al IJmuiden

U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen met een verzoek om de verschuldigde kosten over te maken.

Kosten

Tarief 2023

Omschrijving Kosten
Akte van echtscheiding € 15,70

 

Bijzonderheden

Bent u in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden?

Dan moet de echtscheiding worden ingeschreven in de gemeente waar u getrouwd bent.

Bent u in het buitenland getrouwd en gescheiden en is uw buitenlandse huwelijksakte ingeschreven in de BRP waar u woont?

Dan moet u uw buitenlandse echtscheiding laten inschrijven in de BRP van de gemeente waar u woont. Bij zowel de huwelijksakte met vermelding van echtscheiding als bij een internationaal uittreksel huwelijksakte met echtscheidingsdatum moet altijd een (vertaalde) beschikking van de rechtbank worden geleverd.

Bent u in het buitenland getrouwd en is de echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken?

Dan stuurt uw advocaat de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag zorgt ervoor dat uw advocaat en woongemeente bericht krijgen.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres
:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden
Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nl 
E-mail info@velsen.nlt.a.v. Burgerzaken

 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.