Akte Burgerlijke stand

Beschrijving

Heeft u een afschrift of een uittreksel uit de Nederlandse Burgerlijke Stand nodig? Dan vraagt u die aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren.

Welke aktes kunt u aanvragen?

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte.

Aanvragen

Aanvraag akte

Een aanvraag van een akte doet u altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bent u bijvoorbeeld getrouwd in Velsen? Vraag dan bij Gemeente Velsen uw huwelijksakte aan. Ben u getrouwd in een andere gemeente? Vraag de akte in die gemeente aan. Dit geldt voor:

 • geboorte
 • overlijden
 • huwelijk.

Een echtscheiding wordt bijgeschreven op de huwelijksakte en moet u aanvragen bij de gemeente waar u bent getrouwd.

Let op: u krijgt geen geld terug als u de akte in Velsen aanvraagt en Velsen de akte niet heeft. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.

Aanvragen kan op 3 manieren:

1. Online    

  Voor het online aanvragen van een akte heeft u een DigiD nodig. U betaalt de akte via iDEAL.

2. Aan de balie van Burgerzaken.  

   Maak hiervoor een afspraak en neem mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Contant geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
 • Als u de aanvraag voor iemand anders doet: een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

3. Per post

U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Velsen
t.a.v. Burgerzaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

U ontvangt bij de akte een verzoek om het verschuldigde bedrag  over te maken.

Machtiging voor iemand anders

Als u voor iemand anders een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. Machtigen kan met een ondertekende brief waarin u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Kosten

Tarief 2023

Omschrijving Kosten
Uittreksel burgerlijke stand € 15,70

 

Bijzonderheden

Attestatie de vita / Bewijs van in leven zijn

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk aanvragen. U kunt hiervoor in het gemeentehuis terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties.

Attestatie aanvragen.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nl 
E-mail burgerzaken@velsen.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.