Akte Burgerlijke stand

Beschrijving

Heeft u een afschrift of een uittreksel uit de Nederlandse Burgerlijke Stand nodig? Dan vraagt u die aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren.

Welke aktes kunt u aanvragen?

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte.

Aanvragen

Aanvraag akte

Een aanvraag van een akte doet u altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bent u bijvoorbeeld getrouwd in Velsen? Vraag dan bij Gemeente Velsen uw huwelijksakte aan. Ben u getrouwd in een andere gemeente? Vraag de akte in die gemeente aan. Dit geldt voor:

 • geboorte
 • overlijden
 • huwelijk.

Een echtscheiding wordt bijgeschreven op de huwelijksakte en moet u aanvragen bij de gemeente waar u bent getrouwd.

Let op: u krijgt geen geld terug als u de akte in Velsen aanvraagt en Velsen de akte niet heeft. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.

Aanvragen kan op 3 manieren:

1. Onlineexterne-link-icoon

  Voor het online aanvragen van een akte heeft u een DigiD nodig. U betaalt de akte via iDEAL.

2. Aan de balie van Burgerzaken.  

Maak hiervoor een afspraak en neem mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Contant geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
 • Als u de aanvraag voor iemand anders doet: een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

3. Per post

U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Velsen
t.a.v. Burgerzaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

U ontvangt bij de akte een verzoek om het verschuldigde bedrag  over te maken.

Machtiging voor iemand anders

Als u voor iemand anders een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. Machtigen kan met een ondertekende brief waarin u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Kosten

Tarief 2024

OmschrijvingKosten
Uittreksel burgerlijke stand€ 16,60

Bijzonderheden

Attestatie de vita / Bewijs van in leven zijn

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk aanvragen. U kunt hiervoor in het gemeentehuis terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties.

Attestatie aanvragenexterne-link-icoon.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nlexterne-link-icoon
E-mailburgerzaken@velsen.nl