Bomenplan

Het bomenplan geeft aan hoe we omgaan met bomen in de gemeente Velsen, welke ambitie we hebben op het gebied van bomen en hoe we die gaan bereiken.

Bomen zijn belangrijke groene elementen in onze leefomgeving. Ze bieden schaduw wanneer het heet is, vangen water op wanneer het nat is en zijn de longen van de bebouwde kom. Ze vangen namelijk CO2 op en produceren zuurstof. Daarnaast zijn bomen belangrijk voor het beeld van de wijk. Daarom zijn we blij met de bomen die we hebben.

Toch moeten we soms bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat zij een zeer besmettelijke ziekte hebben, zoals de iepenziekte, omdat de boom voor een gevaarlijke situatie zorgt, of omdat de boom dood is. Waar mogelijk, streven we ernaar na de kap een andere boom terug te plaatsen.

Overlast bomen

Soms ondervinden inwoners overlast van gemeentelijke bomen, dit speelt vooral in woonwijken. Denk aan overlast door bladval, luizen, wortelopdruk, overhangende takken of ongewenste schaduwwerking.

Uitgangspunt in de gemeente is om gezonde bomen te laten staan. Bij het bepalen of er sprake is van overlast die moet worden weggenomen, kijken we naar de aard, de duur en de ernst van de overlast in verband met de plaatselijke omstandigheden. De inschatting of ingrijpen aan de orde is, is aan de gemeente. Als onveilige situaties ontstaan door een boom of u ernstige overlast ervaart, kunt u dit bij ons melden via een Melding openbare ruimte.

Waardevolle en monumentale bomen

Sommige bomen in de gemeente willen we extra goed beschermen en verzorgen. Dit zijn de waardevolle en monumentale bomen. In Velsen staan er bijna 500. Ze staan op een lijst en kunnen om verschillende redenen bijzonder zijn, zoals esthetische waarde, cultuurhistorische waarde of ecologische waarde. Deze bomen mogen niet worden gekapt zonder het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Naast deze waardevolle en monumentale bomen zijn er ook zones met bomen die we waardevol vinden. Deze zijn belangrijk voor de natuurlijke groene verbindingen in het stedelijk gebied. Deze bomen mogen ook niet gekapt worden zonder vergunningexterne-link-icoon.

Beleidsplan bomen

Binnenkort vindt u op onze website meer informatie over beleid en regels rondom bomen. 

Tot die tijd kunt u het Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 opvragen door een e-mail te sturen naar info@velsen.nl of te bellen naar ons Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal). 
Tijdens kantoortijden kunt u de plannen ook inzien aan de balie van ons gemeentehuis in IJmuiden.