Bomen kappen kapvergunning

Beschrijving

Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? U heeft een kapvergunning nodig voor bomen die in de bomenlijst staan en/of in een aangewezen gebied.

Als de dikte van de stam op 1,30 meter hoogte een doorsnee heeft van 15 centimeter of minder, mag de boom altijd gekapt worden.

Bent u geen eigenaar van de grond? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar.

De bomenlijst staat als bijlage 2a in het plan Monumentale bomen
 

Bomen op grond van de gemeente

Als u last heeft van een boom op grond van de gemeente, dan kunt u dit melden. We bekijken samen met u of en hoe we de overlast kunnen oplossen.

Aanvragen

Aanvraag vergunning

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket. Inwoners loggen in met DigiD, bedrijven loggen in met e-herkenning.
  2. Op papier. Het Omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor technische en  vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Belt u dan met  onze collega's van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Kosten

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betaalt u kosten (leges). De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning. 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.