Bomen kappen kapvergunning

Beschrijving

Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? U heeft een kapvergunning nodig voor bomen die in de bomenlijst staan en/of in een aangewezen gebied.

Als de dikte van de stam op 1,30 meter hoogte een doorsnee heeft van 15 centimeter of minder, mag de boom altijd gekapt worden.

Bent u geen eigenaar van de grond? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar.

De bomenlijst staat als bijlage 2a in het plan Monumentale bomenexterne-link-icoon

Bomen op grond van de gemeente

Als u last heeft van een boom op grond van de gemeente, dan kunt u dit meldenexterne-link-icoon. We bekijken samen met u of en hoe we de overlast kunnen oplossen.

Aanvragen

Aanvraag vergunning

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheckexterne-link-icoon. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Inwoners loggen in met DigiDexterne-link-icoon, bedrijven loggen in met e-herkenning.
  2. Op papier. De gemeente biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor technische en  vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Belt u dan met  onze collega's van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Kosten

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betaalt u kosten (leges). De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning. 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.