Adviezen van adviescolleges

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid. Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals adviezen van adviescolleges.

Voorbeelden hiervan zijn adviezen van adviescommissies of externe partijen over onze gemeentelijke regels.

We werken hard aan het beschikbaar maken van de adviezen. Uiterlijk eind 2024 zijn deze klaar en op deze pagina te vinden.

Adviescommissies gemeente Velsen

Gemeente Velsen heeft een aantal adviescommissies: 

  • Adviescommissie voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit 
    Geeft welstandsadviezen over wijzigingen aan monumenten, ander cultureel erfgoed en aanvragen voor omgevingsvergunningen bouwen. 
  • Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 
    Adviseert over naamgeving van openbare ruimten zoals straten, pleinen en parken. 
  • Kunstcommissie 
    Adviseert over de aankoop van kunst, het verlenen van kunstopdrachten, het aannemen van kunstschenkingen en het tentoonstellen van beeldende kunst.