Participatieraad Velsen

De gemeente wil weten wat de vragen, behoeften en ervaringen van onze inwoners zijn en daar het beleid van hulp en ondersteuning op afstemmen. Het doel is hulp en ondersteuning die beter aansluit op wat onze inwoners nodig hebben. Daarom heeft de gemeente Velsen, net als Beverwijk en Heemskerk de Participatieraad Velsen ingesteld.

Wie zit er in de Participatieraad?

Deze Participatieraad is een groep onafhankelijke, betrokken Velsenaren. Samen met beleidsambtenaren en andere professionals in de gemeente denken zij na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij vraagstukken vanuit het sociaal domein. Dit zijn bijvoorbeeld vraagstukken rondom jeugd, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning of armoedebestrijding.

Wat doet de Participatieraad?

De Participatieraad buigt zich over vragen als: wat is de beste vorm om met cliënten over (nieuw) beleid te praten of hoe kunnen we inwoners en belanghebbenden met goede ideeën een grotere rol geven? 

Wilt u meer weten over de Participatieraad?

Lees meer over de Participatieraad op participatieraadvelsen.nl.

Wilt u iets vragen of een signaal afgeven?

Neem dan contact met ons op via contact@participatieraadvelsen.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.