De Kunstcommissie

De Kunstcommissie bestaat uit 3 professionele kunstenaars, niet woonachtig en/of werkzaam in de gemeente Velsen. Burgermeester en wethouders worden door hen geadviseerd over het gemeentelijk kunstbeleid.

vlnr Aris de Bakker, Joost van Hezewijk en Henk van den Bosch

De taken van de Kunstcommissie

 • adviseren het college over de artistieke-, beheersmatige-, technische- en inhoudelijke aspecten van het kunstbeleid.
 • beheer en behoud van de gemeentelijke kunstcollectie.
 • indien mogelijk, het uitbreiden van de kunstcollectie.
 • beoordelen van subsidieverzoeken.
 • verlenen en begeleiden van kunstopdrachten.
 • aanvaarden van kunstschenkingen.
 • realiseren van tentoonstellingen.

Wat is het doel van de Kunstcommissie?

 • een bijdrage leveren aan de verbetering van het kunstklimaat in Velsen.
 • meer aandacht voor het beleid rondom beeldende kunst.

Wat heeft de Kunstcommissie al gedaan?

Wat wil de Kunstcommissie o.a. realiseren?

 • QR-codes bij de kunstwerken in de openbare ruimte.
 • een relatiebestand opbouwen van kunstenaars woonachtig en/of werkzaam binnen de gemeentegrenzen.
 • een eigen account BeeldenvanVelsen op Instagram.

Contact met de Kunstcommissie?

Neem contact op via kunst@velsen.nl

Meer informatie over de leden van de Kunstcommissie

Aris de Bakker (Wieringermeer 1955)

Aris woont en werkt in Den Haag. Na de opleiding edelsmeden in Schoonhoven heeft hij enkele jaren beeldhouwen gevolgd op de Vrije Academie in Den Haag.

Aris maakt voornamelijk tijdelijk en veranderend werk, zoals projecten met ijs en vuur, tekeningen van zout op metaal en beelden van bijenwas. Het laten zien van het proces van verandering of verdwijning is een belangrijk onderdeel van zijn werk. Hij heeft projecten uitgevoerd in binnen- en buitenland.

Daarnaast heeft Aris diverse gemeentes geadviseerd over kunst in de openbare ruimte, was hij coördinator van Volkshuisvesting in de Kunst, heeft hij verschillende masterplannen gemaakt voor de beeldende kunst in Vinex-wijken en organiseert hij tentoonstellingen, zoals Kunst in de Heemtuin in Leiderdorp en Winterlicht in Schiedam. Voor meer info: www.arisdebakker.nl

Henk van den Bosch (Ambt Delden 1960)

Henk volgde zijn opleiding (docent tekenen/handvaardigheid) aan de Stichting Opleiding Leraren (SOL) in Utrecht en vervolgde zijn studie aan de Akademie voor Beeldende Kunst Utrecht. Vanaf dat moment is hij actief geweest als autonoom beeldend kunstenaar, voornamelijk in de discipline schilderkunst.

In zijn schilderijen speelt de architectuur een grote rol. In zijn geconstrueerde gebouwen lopen binnen en buiten moeiteloos in elkaar over. Henk schildert niet de werkelijkheid maar balanceert tussen realiteit en vervreemding en roept met zijn werk een ideale droomwereld op; de ervaring van tijd en sfeer gevangen in een illusie.

Hij nam deel aan verschillende exposities in binnen- en buitenland en organiseerde diverse tentoonstellingen. Voor een aantal manifestaties maakte hij ook installaties waarin architectuur, ruimtelijkheid en illusie een grote rol spelen.

Naast zijn werk als beeldend kunstenaar is hij actief in diverse adviescommissies voor beeldende kunst en heeft hij ruime ervaring in het begeleiden van opdrachten. Momenteel is Henk, naast Velsen, ook als adviseur verbonden aan de gemeente Zeist. Daarnaast is hij incidenteel werkzaam als museumdocent in Kunsthal KAdE, gevestigd in zijn woonplaats Amersfoort. Info: www.henkvandenbosch.nl

Joost van Hezewijk ('s Hertogenbosch 1961)

Door zijn dubbele opleiding tot beeldend kunstenaar en landschapsarchitect onderzoekt Joost de openbare ruimte vanuit meerdere invalshoeken, resulterend in opdracht-gebonden kunst, vrij werk en onderwijs.

Zijn opdracht-gebonden werk varieert van grootschalige landschappelijke ingrepen tot kleinschalige kunstopdrachten. De manier waarop de openbare ruimte zich aan ons openbaart en hoe wij ons daarin gedragen legt hij in zijn vrije werk vast door middel van sculpturen, fotografie en video. Daarnaast vindt hij het belangrijk om een jonge generatie ontwerpers te inspireren en zijn kennis en ervaring met hen te delen. Aan diverse academies geeft hij regelmatig les.

Hij adviseerde diverse overheden en kunstinstellingen over beeldende kunst in de openbare ruimte. Naast de gemeente Velsen is Joost momenteel als adviseur eveneens werkzaam voor de gemeente Nieuwegein. Info: www.joostvanhezewijk.nl

Meer informatie

Regeling Kunstcommissie

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.