De Kunstcommissie

De Kunstcommissie bestaat uit 3 professionele kunstenaars. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk kunstbeleid. De 3 leden wonen en werken niet in de gemeente Velsen.

V.l.n.r.: Veronique Hoedemakers, Marjet Wessels Boer en Henk van den Bosch.

De taken van de kunstcommissie

 • adviseren het college over de artistieke-, beheersmatige-, technische- en inhoudelijke aspecten van het kunstbeleid.
 • beheer en behoud van de gemeentelijke kunstcollectie.
 • indien mogelijk, het uitbreiden van de kunstcollectie.
 • beoordelen van subsidieverzoeken.
 • verlenen en begeleiden van kunstopdrachten.
 • aanvaarden van kunstschenkingen.
 • realiseren van tentoonstellingen.

Wat is het doel van de Kunstcommissie?

 • een bijdrage leveren aan de verbetering van het kunstklimaat in Velsen.
 • meer aandacht voor het beleid rondom beeldende kunst.

Wat heeft de Kunstcommissie al gedaan?

Wat wil de Kunstcommissie o.a. realiseren?

 • QR-codes bij de kunstwerken in de openbare ruimte.
 • een relatiebestand opbouwen van kunstenaars woonachtig en/of werkzaam binnen de gemeentegrenzen.
 • een eigen account BeeldenvanVelsen op Instagram.

Contact met de Kunstcommissie?

Neem contact op via kunst@velsen.nl

Meer informatie over de leden van de Kunstcommissie

Henk volgde zijn opleiding (docent tekenen/handvaardigheid) aan de Stichting Opleiding Leraren (SOL) in Utrecht en vervolgde zijn studie aan de Akademie voor Beeldende Kunst Utrecht. Vanaf dat moment is hij actief geweest als autonoom beeldend kunstenaar, voornamelijk in de discipline schilderkunst.

In zijn schilderijen speelt de architectuur een grote rol. In zijn geconstrueerde gebouwen lopen binnen en buiten moeiteloos in elkaar over. Henk schildert niet de werkelijkheid maar balanceert tussen realiteit en vervreemding en roept met zijn werk een ideale droomwereld op; de ervaring van tijd en sfeer gevangen in een illusie.

Hij nam deel aan verschillende exposities in binnen- en buitenland en organiseerde diverse tentoonstellingen. Voor een aantal manifestaties maakte hij ook installaties waarin architectuur, ruimtelijkheid en illusie een grote rol spelen.

Naast zijn werk als beeldend kunstenaar is hij actief in diverse adviescommissies voor beeldende kunst en heeft hij ruime ervaring in het begeleiden van opdrachten. Momenteel is Henk, naast Velsen, ook als adviseur verbonden aan de gemeente Zeist. Daarnaast is hij incidenteel werkzaam als museumdocent in Kunsthal KAdE, gevestigd in zijn woonplaats Amersfoort. Info: www.henkvandenbosch.nlexterne-link-icoon

Véronique is kunsthistoricus (Universiteit van Utrecht, 2004) en onafhankelijk adviseur kunst en openbare ruimte, publicist en curator en werkzaam op het snijvlak van kunst en ruimte.

Voor diverse opdrachtgevers (overheden, kunstorganisaties, kunstenaars) adviseert en begeleidt zij opdrachtgebonden kunstprojecten. Als adviseur werkt zij o.a. ook voor de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) van de gemeente Utrecht, de gemeente Zoetermeer en voor Kunstpunt in Groningen.

Als onderzoeker en schrijver op het gebied van kunst in de openbare ruimte heeft zij diverse publicaties op haar naam staan, die inhoudelijk variëren van tentoonstellingscatalogi en monografieën tot cultuurhistorische waarderingen van collecties. 

Marjet Wessels Boerexterne-link-icoon is als toegepast kunstenaar/ontwerper gespecialiseerd in geïntegreerde kunst in de openbare ruimte. Hiernaast publiceerde Marjet onlangs haar onderzoek ‘De waarde van het onmeetbare’. Ze wil hiermee bouwers inspireren kunsttoepassingen in de gebouwde omgeving te integreren.