Zuidoostrand Driehuis

Aan de rand van Driehuis, achter de Lodewijk van Deyssellaan en het treinspoor bevindt zich het projectgebied Zuidoostrand Driehuis. De gemeente en de provincie staan positief tegenover het bouwen van 99 woningen op deze locatie.

Beschrijving plangebied

De projectontwikkelaar heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. Daarbij is rekening gehouden met een flink aantal beperkingen, zoals een ecologische zone langs het spoor, een waterleiding aan de noordzijde, een gasleiding aan de oostzijde en boomwortels aan de westzijde.  

Er ligt een ontwerp voor de bouw van 99 woningen. Het gaat om 54 appartementen aan de oostzijde van de locatie. Deze komen in gebouwen met 4 lagen en bestaan uit sociale huurwoningen en middeldure koop- en huurappartementen (70 à 75 m2).

Verder staan er 45 grondgebonden woningen in het plan, deels kleinere middelgrote woningen en deels ruimere woningen. 

Wat gebeurt er de komende periode?

Stap 1 Vaststellen schetsontwerp

In het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan staan de uitgangspunten voor deze locatie. Denk aan de type woningen en duurzaamheidsambities. Het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan en het participatiedocument  ‘Zuidoostrand Driehuis’ zijn op 28 september 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze documenten zijn voor iedereen in te zien.

Stap 2 Aanvragen omgevingsvergunning

Het schetsontwerp werken we verder uit naar een voorlopig ontwerp. Daarna starten we de ruimtelijke procedure. Dit houdt in dat er onderzoeken worden uitgevoerd die nodig zijn voor een bestemmingswijziging onder de Omgevingswet. De resultaten van deze onderzoeken verwerken we in het verdere ontwerp.

Hierna volgt de vergunningsaanvraag. In deze periode is er voor omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid om 6 weken lang een zienswijze in te dienen. De vergunningsaanvraag publiceren we op overheid.nl, in de Jutter/Hofgeest op de gemeentepagina en op deze website op Omgevingsplan. Wanneer de reactietermijn van 6 weken is verstreken en er zijn geen reacties ingediend, dan verlenen we de omgevingsvergunning aan de projectontwikkelaar.

Stap 3 Start bouw

De start van de bouw verwachten we in 2025.

Op de hoogte blijven?

Wilt u graag op de hoogte blijven? Bekijk zuidoostrand-driehuis.nlexterne-link-icoon. Op deze website leest u meer informatie over het woningbouwproject en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

De vastgestelde documenten door de gemeenteraad vindt u op de vergaderwebsite van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Carlijn Duin: cduin@velsen.nl of 06 54771968.