Zuidoostrand Driehuis

Aan de rand van Driehuis, achter de Lodewijk van Deyssellaan en het treinspoor bevindt zich het projectgebied Zuidoostrand Driehuis. De gemeente en de provincie staan positief tegenover het bouwen van woningen op deze locatie.

Projectontwikkelaars Amvest en Heijmans hebben deze grond in 2009 gekocht. Het bouwen van woningen past op deze locatie niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal daarom moeten worden gewijzigd naar de functie wonen. We onderzoeken op dit moment de haalbaarheid. Het gaat in totaal om circa 120 woningen.

Het verloop tot nu toe

In 2010 heeft de gemeente, de projectontwikkelaars Amvest en Heijmans en de eigenaar een onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouw op de locatie Zuidoostrand Driehuis. Het bouwen van woningen is toen niet doorgegaan vanwege de terughoudende houding van de provincie. 

In 2018 hebben gemeente en provincie een koersnotitie met uitgangspunten opgesteld. Daarin stond dat de bebouwing ondergeschikt is aan de omgeving en de natuur. Op basis van dit uitgangspunt stond de provincie positief ten opzichte van woningbouw op deze locatie.

In maart 2022 hebben gemeente en de projectontwikkelaars een intentieovereenkomst gesloten. In de intentieovereenkomst staat dat gemeente en Amvest en Heijmans samen onderzoeken of het haalbaar is om op deze locatie woningen te bouwen.

In april 2022 zijn gemeente en provincie nog steeds positief over woningbouw op deze locatie. De projectontwikkelaars gaan tijdens de onderzoeken ook in gesprek met de omwonenden.

Als alles is afgerond wordt de haalbaarheidsanalyse samen met de participatieverslagen voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de bestemmingsplanprocedure neemt de gemeenteraad een besluit.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Carlijn Duin: cduin@velsen.nl of 06 54771968.

Meer informatie over het project Zuidoostrand

•    Om mee te doen aan de onderzoeken zie de website van de projectontwikkelaars: zuidoostrand-driehuis. Hier kunt u zich als omwonende of woningzoekende inschrijven voor een nieuwsbrief.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.