Zuiderkruisstraat IJmuiden

Het pand aan de Zuiderkruisstraat 38 t/m 64 en 139 t/m 169 in IJmuiden is aan vervanging toe. Er is een ruimtelijk initiatief ingediend voor deze locatie. Het ziet toe op de sloop van het huidige pand en realisatie van nieuwe appartementen.

Het bouwplan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.

Beschrijving plangebied

De locatie Zuiderkruisstraat ligt in een buurt met een hoog percentage sociale huurwoningen. Voor een gedifferentieerd aanbod in alle kernen van de Gemeente Velsen is volgens de Woonvisie 2024 het volgende bouwprogramma vastgesteld. Voor de locatie Zuiderkruisstraat is dit 50% doorstroomwoningen (betaalbaar en/of middeldure koop en/of markthuur), 50% vrije invulling. 

Het nieuwe woongebouw gaat bestaan uit één bouwblok en maximaal 58 appartementen. Het ontwerp woonprogramma bestaat uit 55 (met een verhoging tot maximaal 58) middelgrote appartementen van circa 80 m2 bruto vloeroppervlak (BVO).

Vervolgstappen

Stap 1 Vaststellen ruimtelijke uitgangspunten (gereed)

In het ruimtelijk uitgangspuntendocument staan alle bouwregels waar de ontwikkelaar zich aan moet houden. Denk aan wat voor type woningen er mogen komen, welke bomen behouden moeten blijven en welke regels rondom duurzaamheid gelden. Dit document is voor iedereen in te zien.

Stap 2 Wijzigen bestemmingsplan (huidige fase)

De gemeente werkt samen met de initiatiefnemer aan een bestemmingsplan voor deze locatie. Zodra het bestemminsplan gereed is leggen we het ter inzage. 

Het proces bestemmingsplan Zuiderkruisstraat:

  1. Opstellen bestemmingsplan. (gereed)
  2. Informatiebijeenkomst. (gereed)
  3. Ter inzage leggen bestemmingsplan(reactie termijn van 6 weken gaat in). (gereed)
  4. Opstellen inspraakrapportage en bestemmingsplan aanpassen indien nodig. (huidige fase)
  5. Inspraakrapportage en bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
  6. Vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Stap 3 Aanvragen omgevingsvergunningen

De initiatiefnemer kan nu beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Zodra de gemeente de omgevingsvergunning positief heeft beoordeeld komt deze ter inzage te liggen. Dit wordt gepubliceerd op overheid.nl en in de Jutter/Hofgeest op de gemeentepagina.

Wanneer de reactietermijn van 6 weken is verstreken en er zijn geen reacties ingediend dan verlenen we de omgevingsvergunning aan de ontwikkelaar.

Stap 4 Start bouw

Hier is nog niets over bekend. Zodra er nieuws is kunt u dat op deze pagina vinden.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Nina Verdam gjanssen@velsen.nl of bel 06 41327079.