Woo-verzoek (Wet open overheid) indienen

Beschrijving

Overheidsinformatie is altijd openbaar. U kunt deze informatie via onze pagina Open Velsen bekijken. U kunt ook zelf informatie opvragen op grond van de Wet open overheid (Woo). Voorheen was dit geregeld onder de Wet openbaarheid van bestuur en bekend als Wob-verzoek.

In het kader van de Wet open overheid heeft iedereen recht op toegang tot publieke informatie tenzij er wettelijke beperkingen gelden. De Woo bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Een Woo-verzoek moet aan een aantal eisen voldoen en in een aantal gevallen wordt het verzoek niet gehonoreerd.

Wanneer geeft de gemeente geen informatie? 

De gemeente heeft het recht om te weigeren om informatie te verstrekken als bijvoorbeeld:

 • De veiligheid in gevaar komt door de openbaarmaking van de informatie.
 • Het gaat om vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven.
 • Er andere zwaarwegende belangen in het spel zijn dan de openbaarmaking van de gegevens.

Aanvragen

Over het wel of niet honoreren van uw Woo-verzoek moet een besluit worden genomen. U kunt uw verzoek op verschillende manieren indienen:

 1. Via het aanvraagformulier Woo-verzoekexterne-link-icoon
 2. Door het sturen van een e-mail naar info@velsen.nl
 3. Door een brief te schrijven aan de gemeente.

Zo dient u een Woo-verzoek in:

 • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
 • Het Woo-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
 • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
 • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
 • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

U ontvangt binnen 4 weken bericht.
Deze termijn kan worden verlengd met 4 weken en u ontvangt dan bericht over de reden van de verlenging.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 2 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.​

Kosten

Voor het versturen en kopiëren van documenten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Contactgegevens

Als u informatie mist of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris via onderstaande gegevens :

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl