Wat is Open Velsen

U heeft het recht op informatie van de gemeente Velsen. Om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht staat beschreven in de Wet open overheid. Dit betekent dat u toegang heeft tot onze besluiten, adviezen en afwegingen. Dat noemen we actief openbaar maken.

Op deze pagina vindt u de informatie die wij (afgesproken) actief openbaar maken. 
De informatie is onderverdeeld in 11 rubrieken. Deze rubrieken komen overeen met de onderwerpen die in de Wet open overheid (Woo) staan. U vindt de rubrieken op de pagina. Nog niet alle onderwerpen zijn met uitleg en informatie ingericht. Aan het openbaar maken van adviezen, beschikkingen en onderzoeken wordt nog gewerkt. Wij verwachten dat deze uiterlijk eind 2024 klaar zijn.  

Niet alles is openbaar

Niet alle informatie mag zomaar openbaar gemaakt worden. Op sommige informatie rust geheimhouding. Of mag vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) niet gedeeld worden. Deze stukken maken we niet openbaar. Verder kan het zijn dat specifieke informatie niet gedeeld mag worden en onleesbaar is gemaakt.  

Contact en informatie

Als u informatie mist, kunt u contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris via info@velsen.nl. Of door te bellen met ons Klant Contact Centrum via tel:14 0255 of 0255 567200. U kunt ook zelf een Woo-verzoek indienen voor openbaarmaking. Ga hiervoor naar Woo-verzoek indienen