Wob-publicaties 2021

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Wob-verzoek verzoek mediation jeugdzorginstellingen

Verzoek om informatie inzake:

  • het benoemen van mediators werkzaam voor jeugdzorginstellingen. 
  • het beleid of jeugdzorginstellingen in onze eigen gemeente hun eigen medewerkers naar voren mogen schuiven als mediators.

Wob-verzoek weigering aanvraag horecavergunning

Verzoek om inzake in aanvraag en inhoud Bibob advies voor de aanvraag horecavergunning Grandcafé La Belle in IJmuiden.

Wob-verzoek verkeersgegevens

Verzoek om inzake in verkeersgegevens met betrekking tot de plaatsing van verkeersdrempels in een aantal straten in IJmuiden.

Wob-verzoek besluit GGD onderzoek

Verzoek via de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) om openbaarmaking van:

  • Alle communicatie van 1-1-2019 tot heden tussen ambtsdragers, andere medewerkers onderling, medewerkers en bestuurders, bestuurders onderling van VRK over het laatste kankerincidentierapport van GGD Kennemerland, gepubliceerd in juni 2020 en/of de term longkanker.
  • Alle communicatie tussen bestuurders van overheidsorganen.
  • Alle communicatie met andere gremia.
  • En alle communicatie tussen ambtsdragers, medewerkers, bestuurders van VRK waarin op enigerlei wijze wort gerept over het kankerincidentierapport en/of de term longkanker.

Wob-verzoek inzake Hofgeesterweg 63 Velserbroek

Verzoek om inzicht in alle documenten, correspondentie, gespreksverslagen en vergadernotities met betrekking tot het tot stand komen van het startdocument van het initiatief tot herontwikkeling Hofgeesterweg 63 te Velserbroek.

Documenten Wob-verzoek inzake Hofgeesterweg 63 Velserbroek

Wob-verzoek loting zelfbouwlocaties IJmuiden en Velsen-Noord

Verzoek om inzage in alle in- en uitgaande correspondentie en verslagen van alle telefoongesprekken, documenten of andere bewijsstukken over de loting van de zelfbouwlocaties in IJmuiden en Velsen-Noord.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.