Wethouder Diepstraten: 'Velsen komt naar je toe'

03 april 2018
Aandacht voor elkaar

‘Beter communiceren, informeren en zorgen dat Velsenaren meer betrokken zijn bij de dingen die we doen.’ Actiepunten die hoog op het prioriteitenlijstje staan van wethouder Bram Diepstraten.

De portefeuille van Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) is aardig gevuld. Hij is verantwoordelijk voor het meedoen van mensen in de wijk, sport en recreatie, bereikbaarheid en mobiliteit en de openbare ruimte (parken, straten, speeltuinen etc.).

Meer betrokkenheid

'Waar ik extra m’n best voor ga doen is uitmuntende burgerparticipatie. We willen graag dat Velsenaren betrokken zijn bij de dingen die we doen en meebeslissen welke kant we op gaan. Ook willen we graag dat inwoners met eigen initiatieven komen. Met alleen een inspraakavond komen we er niet meer. Het is belangrijk dat bestuurders en ambtenaren de wijken in gaan, in gesprek met inwoners, instellingen en ondernemers. Zo horen we wat er speelt en het is nog leuk ook! We gaan digitale tools als enquêtes en flitspeilingen inzetten. Het kan allemaal veel digitaler. Hoe meer mogelijkheden we bieden om mensen mee te laten doen, hoe beter! Zo maken we het makkelijker om mee te denken en mee te beslissen. Sowieso moet onze communicatie en informatie richting de Velsenaren scherper. Vertel waar we mee bezig zijn, hoe mensen mee kunnen doen en laat weten wat de status is van projecten en initiatieven. Ook als het negatief nieuws is. De betrokkenheid van inwoners houd je juist vast door altijd goed terug te koppelen.'

Kennis in de wijken

'Groot aandachtspunt voor mij is ook duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Fietsen, deelvervoer en reizen met het openbaar vervoer gaan we meer stimuleren. Elektrisch vervoer wordt makkelijker. Dit doen we in samenspraak met mensen die er belang bij hebben. Er zit zoveel kennis in de wijken en bij bedrijven, aanbieders van openbaar vervoer, de provincie en Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Laten we daar gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor het invullen van de openbare ruimte zoals straten, parken, plantsoenen en speeltuinen. We gaan samen met inwoners van buurten en wijken voor groener, veiliger en schoner. Heel veel vrijwilligers nemen zelf al hun verantwoordelijkheid in de wijk. Denk aan WhatsApp groepen als buurtpreventie of de tientallen inwoners die zelf zwerfvuil opruimen en hun straat fleuriger maken. Daar ben ik best trots op!'

'De komende jaren gaan we door met investeren in sportaccommodaties. Duurzaam en multifunctioneel is daarbij ons motto. Deze sportplekken zijn een middel om mensen uit hun isolement te halen en ze in hun kracht te zetten. Via vrijwilligerswerk kan jong en oud ervaring opdoen bij verenigingen en soms is dat zelfs een mooie opstap naar een betaalde baan.'

Besturen is ook loslaten

'Wat intern beter moet is de samenwerking tussen onze ambtenaren. Laten we niet altijd denken dat we zelf de wijsheid in pacht hebben en zeggen ‘zo moet het, wat vind je ervan?’ Besturen is ook loslaten. Door het inschakelen van de juiste experts en door te luisteren naar anderen kun je samen mooie dingen bereiken. Samen aan de tekentafel, dat wil ik meer zien. Kansen zie ik binnen onze gemeente genoeg. Door inwoners van buurten en wijken te verenigen groeien ideeën en krijgen we betere plannen.  Het is goed om dat meer uit te bouwen. Mondige inwoners weten vaak de weg wel. Het is juist de stille meerderheid die we beter willen ondersteunen, bijvoorbeeld met een app of website. Daar valt democratisch gezien nog veel winst te halen!'

‘Uitmuntende burgerparticipatie en communicatie, daar ga ik voor.’