Velserbroek appartmenten aan het water van Galle promenade vanaf de Velserbroekse dreef

Nieuws

 • Informatieavond over geluidsmaatregelen wegverkeer

  Op dinsdag 12 maart 2024 organiseert Omgevingsdienst IJmond een informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer. Tijdens deze avond laat OD IJmond zien welke maatregelen de afgelopen jaren zijn genomen en welke knelpunten en aandachtspunten de komende jaren te verwachten zijn.

  snelweg A22
 • Herdenking Februaristaking 2024

  Op zondag 25 februari 2024 vindt de herdenking van de Februaristaking om 16.45 uur plaats op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Vanuit het college van burgemeester en wethouders is wethouder Jeroen Verwoort hierbij aanwezig. Namens de gemeente Velsen zal hij een bloemstuk leggen om stil te staan bij de historische verzetsdaad, het opkomen voor een ander.

  Het standbeeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein te Amsterdam
 • Start hondencontrole

  De medewerkers van Holland Ruiter zijn gestart met de hondencontrole in de gemeente Velsen. Aan de hand van de belastingadministratie gaat een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren.

 • Kent u iemand die eenzaam is?

  Heeft u het idee dat iemand in uw omgeving eenzaam is? Dan is het fijn om diegene weer op weg te helpen. Een klein steuntje in de rug kan een groot verschil maken.

  logo website een tegen eenzaamheid
 • Vergaderingen Wijkplatforms 2024

  U bent van harte uitgenodigd om een vergadering van een wijkplatform bij te wonen. Bekijk de locaties en vergaderdata.

  Handen
 • Concept Actieplan Velsen-Noord: laat uw stem horen!

  Het concept Actieplan Velsen-Noord beschrijft welke acties de gemeente Velsen samen met de inwoners, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnspartijen en andere maatschappelijke partners gaat ondernemen om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren.

  Luchtfoto van Velsen-Noord bij het Actieplan Velsen-Noord
 • Digitale bijeenkomst 7 februari onderzoek opvanglocatie asielzoekers Santpoort-Zuid

  Op woensdag 7 februari organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst over het onderzoek naar een mogelijke locatie voor asielopvang in Santpoort-Zuid. Deze bijeenkomst vindt online plaats, en duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

  Buitenspelen kinderen in azc © Inge van Mill

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.