Werkzaamheden Wüstelaan vanaf 8 april

22 maart 2024
Actueel nieuws

Tussen 8 april en 17 mei 2024 vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan de Wüstelaan. Houd u rekening met verkeershinder en omleidingen.

In 2023 is gewerkt aan het riool en de herinrichting van de Wüstelaan, Burgemeester Enschedelaan en Velserhooftlaan. Helaas heeft het werk geleden onder de extreme regenval tijdens de uitvoering. De kwaliteit van het geleverde werk voldoet daardoor niet aan de eisen. Daarom gaan we de volgende herstelwerkzaamheden uitvoeren:

  • vervangen van de bestrating van de Wüstelaan tussen de rotonde en de Burgemeester Enschedelaan.
  • het opnieuw asfalteren van de rotonde Wüstelaan.
  • riool ter plaatse van de kruising Wüstelaan met Velserhooftlaan.

Kijkt u op Herstelwerkzaamheden Wüstelaan voor een overzicht van de planning en fasen.