Herstelwerkzaamheden Wüstelaan Santpoort-Noord

In 2023 is gewerkt aan het riool en de herinrichting van de Wüstelaan, Burgemeester Enschedelaan en Velserhooftlaan. Helaas heeft het werk geleden onder de extreme regenval tijdens de uitvoering. De kwaliteit van het geleverde werk voldoet daardoor niet aan de eisen. Daarom gaan we de volgende herstelwerkzaamheden uitvoeren:

  • vervangen van de bestrating van de Wüstelaan tussen de rotonde en de Burgemeester Enschedelaan.
  • het opnieuw asfalteren van de rotonde Wüstelaan.
  • herstellen riool ter plaatse van de kruising Wüstelaan met Velserhooftlaan.

Uitvoering en planning

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Huybens. Omwonenden ontvangen van de aannemer een brief over de werkzaamheden. We kunnen helaas niet voorkomen dat u hinder van deze werkzaamheden ondervindt. Om de overlast te beperken delen we de werkzaamheden op in 2 fasen. Het weer kan invloed op de planning hebben.

Fase 1: afsluiting rotonde en Wüstelaan tot aan de kruising met de Burgemeester Enschedelaan

Het werk aam fase 1 start op maandag 8 april en is vrijdag 12 april aan het einde van de dag klaar. Tijdens het werk is de rotonde afgesloten voor doorgaand verkeer.

Fase 2: kruising Wüstelaan met Velserhooftlaan

Fase 2 start op maandag 15 april en duurt tot en met vrijdag 17 mei. Tijdens het werk is de kruising afgesloten voor het verkeer.

Bereikbaarheid

U kunt omrijden via de Santpoortse Dreef. Alle woningen en de basisschool Bosbeek blijven via de omleidingen bereikbaar voor verkeer. 

Voor voetgangers worden loopschotten neergelegd.