Werkzaamheden gasleiding Zoutmanstraat IJmuiden

27 mei 2024
Actueel nieuws

De gasleiding onder de Zoutmanstraat in IJmuiden moet worden vervangen. De werkzaamheden combineren we met de aanleg van een nieuw voetpad. We trekken de stoep door van de Raadshuisstraat naar de Piet Heinstraat zodat deze beter toegankelijk is. De werkzaamheden starten op maandag 3 juni 2024.