Vervanging gasleiding en aanleg voetpad Zoutmanstraat IJmuiden

De gasleiding onder de Zoutmanstraat in IJmuiden moet worden vervangen. Dat is wettelijk bepaald. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe pvc-leiding. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw voetpad. Voor de gemeente is dit een goed moment om de stoep toegankelijker te maken en van de Raadhuisstraat door te trekken naar de Piet Heinstraat. De werkzaamheden starten op maandag 3 juni 2024.

Beschrijving van de werkzaamheden

Liander vervangt de komende jaren op veel plaatsen de gietijzeren gasleidingen. Dit doen zij om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. De gasleiding in de Zoutmanstraat loopt onder een groenstrook. De nieuwe pvc leiding mag alleen onder verharde elementen, zoals tegels, gelegd worden. Daarom laten we het bestaande voetpad doorlopen naar de Piet Heinstraat. Dan kunnen rolstoelgebruikers, mindervaliden of ouders met kinderwagens van de Raadhuisstraat naar de Piet Heinstraat zonder over te steken.  

De nieuwe gasleiding komt onder het verharde deel. De groenstrook wordt waar mogelijk weer aangeplant.

Planning

Netbeheerder Liander start op maandag 3 juni 2024 met de werkzaamheden. We verwachten dat de werkzaamheden 4 tot 6 weken duren. 

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd. Toch is enige overlast niet te voorkomen. 

  • Al het werk gebeurt tijdens werkdagen.
  • Langsrijdend verkeer heeft geen hinder en wordt om de werkzaamheden heengeleid. 
  • De weg naar het parkeerterrein van de Albert Heijn blijft open.
  • De herinrichting heeft geen invloed op de gastoevoer. 

Contact en informatie

Direct omwonenden ontvangen een brief. Andere verkeersgebruikers informeren we via sociale media en de gemeentelijke infopagina Jutter en Hofgeest. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met 14 0255.