Welstandsadvies bouwactiviteiten

Beschrijving

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw plan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Velsen. Welstandseisen zijn de voorwaarden hoe een gebouw eruit moet zien. Deze voorwaarden zijn vaak afhankelijk van het gebied waar u wilt bouwen. In de Welstandsnotaexterne-link-icoon staan deze eisen beschreven.

Een onafhankelijke, deskundige commissie adviseert de gemeente over uw aanvraag. In Velsen is dit de Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie toetst uw plan aan de regels in de Welstandsnota. 

Aan de hand van de Welstandsnota kunt u zelf oordelen of uw plan voldoet aan de gestelde eisen en kans maakt op een positief advies. Twijfelt u of uw plan voldoet aan de eisen? Dan kunt u ook overwegen om uw plan eerst voor te leggen aan de gemeente door het indienen van een principeaanvraag.

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan via  het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Om uw plan te toetsen zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van de belendende bebouwing.
 • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk.
 • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.
 • Opgave van materiaal- en kleurgebruik van de toe te passen bouwmaterialen.

Aanvraag vergunning

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheckexterne-link-icoon. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

 1. Digitaal via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Inwoners loggen in met DigiDexterne-link-icoon, bedrijven loggen in met e-herkenning.
 2. Op papier. De gemeente biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor technische en  vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Belt u dan met  onze collega's van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Voorwaarden

Welstandscriteria die de gemeente stelt aan uw plan betreffen:

 • de karakteristiek van de bestaande bebouwing
 • de openbare ruimte
 • het landschap
 • de stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk.

Meer informatie kunt u vinden in de Welstandsnotaexterne-link-icoon.

Kosten

Tarief 2024

Voor het voorleggen van een bouwvoornemen aan de Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit zijn de legeskosten bij een bouwsom tot € 20.000 standaard € 50. Bij hogere bouwsommen is het een percentage (0,30%) van de bouwsom tot een bedrag van € 2.250.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Contactgegevens

Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Telefoon

0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

E-mail

Burgerzaken@velsen.nl