Waarmerken document

Beschrijving

Hebt u een bewijs nodig dat het afschrift of de kopie van uw document gelijk is aan het origineel? Met een stempel (waarmerk) op dit document verklaart de gemeente dat de inhoud hetzelfde is als het origineel. Dit kan echter alleen met documenten die de gemeente verstrekt.

Voorbeelden van documenten waarvan u een gewaarmerkte kopie kunt krijgen:

  • Nederlands paspoort of ID-kaart
  • Nederlands rijbewijs

Geen diploma’s, cijferlijsten of notariële akten

De gemeente waarmerkt geen kopieën als er een organisatie is die een formeel afschrift van het document kan leveren. Neem bijvoorbeeld voor het waarmerken van uw diploma contact op met de school of het opleidingsinstituut waar u het diploma hebt gekregen.

Aanvragen

Een afspraak maken kan op 2 manieren:

  1. U maaktonline een afspraak
    Kies voor ‘legalisatie handtekening’. Geef bij ‘3. Contactgegevens’ bij het Opmerkingen-veld aan dat het om het waarmerken van een document gaat.
  2. U maakt telefonisch een afspraak via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal). 

Meenemen naar uw afspraak:

  1. Het te waarmerken document of documenten (door de gemeente afgegeven)
  2. Geldig legitimatiebewijs
  3. Bankpas of contant geld om de kosten te betalen

Het waarmerken wordt gedaan terwijl u wacht.

Voorwaarden

U moet het originele document of documenten meenemen naar uw afspraak.

Kosten

Tarief 2024

OmschrijvingKosten
Per document€ 8,65

Contactgegevens

Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Telefoon

0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

E-mail

Burgerzaken@velsen.nl