Waarmerken document

Beschrijving

Hebt u een bewijs nodig dat het afschrift of de kopie van uw document gelijk is aan het origineel? Met een stempel (waarmerk) op dit document verklaart de gemeente dat de inhoud hetzelfde is als het origineel. Dit kan echter alleen met documenten die de gemeente verstrekt.

Voorbeelden van documenten waarvan u een gewaarmerkte kopie kunt krijgen:

  • Nederlands paspoort of ID-kaart
  • Nederlands rijbewijs

Geen diploma’s, cijferlijsten of notariële akten

De gemeente waarmerkt geen kopieën als er een organisatie is die een formeel afschrift van het document kan leveren. Neem bijvoorbeeld voor het waarmerken van uw diploma contact op met de school of het opleidingsinstituut waar u het diploma hebt gekregen.

Aanvragen

Een afspraak maken kan op 2 manieren:

  1. U maakt online een afspraak
    Kies voor ‘legalisatie handtekening’. Geef bij ‘3. Contactgegevens’ bij het Opmerkingen-veld aan dat het om het waarmerken van een document gaat.
  2. U maakt telefonisch een afspraak via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal). 

Meenemen naar uw afspraak:

  1. Het te waarmerken document of documenten (door de gemeente afgegeven)
  2. Geldig legitimatiebewijs
  3. Bankpas of contant geld om de kosten te betalen

Het waarmerken wordt gedaan terwijl u wacht.

Voorwaarden

U moet het originele document of documenten meenemen naar uw afspraak.

Kosten

Tarief 2023

Omschrijving Kosten
Per document € 8,30
 

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.